ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

Semicon ad

PARTNER SERWISU
Agencja Rynku Energii SA

REKLAMA

POMPY CIEPŁA
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AUKCJI OZE
Aukcje OZE - jak wziąć w nich udział?

Wytwórca energii elektrycznej w nowej instalacji OZE przed przystąpieniem do aukcji musi przejść przez procedurę oceny formalnej i uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Unia Europejska dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE zobowiązała państwa członkowskie do udziału w zielonej rewolucji wyznaczając trzy podstawowe cele do osiągnięcia dla Wspólnoty: 20% redukcji emisji CO2, 20% oszczędności energii oraz 20% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W celu realizacji tych zobowiązań polski ustawodawca wprowadził ustawą o odnawialnych źródłach energii . W celu realizacji tych zobowiązań polski ustawodawca wprowadził ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Aby móc wziąć udział w aukcji, a następnie po jej wygraniu uzyskać wparcie finansowe na instalację OZE, konieczne jest przejście procedury oceny formalnej i uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji.


Kto musi uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji?

Co do zasady każdy wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który zamierza przystąpić do aukcji podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji. Procedura ta toczy się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i jest inicjowana wnioskiem wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji.

Z obowiązku uzyskania tego zaświadczenia zwolnieni są jedynie wytwórcy, którzy wytwarzali energię z OZE przed 1 lipca 2016 r. i otrzymali za nią zielone certyfikaty, a teraz chcą przejść z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego.

Warto pamiętać, że zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji uwzględnia tylko daną instalację. Zatem przedsiębiorca planujący wybudować kilka instalacji, z zamiarem uzyskania wsparcia dla nich w aukcjach OZE, powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem dla każdej z nich.


Jakie prawa wynikają z uzyskanego zaświadczenia?

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji uprawnia wytwórcę do udziału w systemie aukcyjnym wsparcia OZE. Będzie on mógł złożyć ofertę w każdej aukcji, której wymogi będą odpowiadały parametrom jego instalacji, przez okres 12 miesięcy ważności zaświadczenia. Okres ten może być krótszy jedynie w przypadku, gdy pozwolenia lub decyzje dołączane do wniosku będą miały krótszy okres ważności, jednak musi on wynosić minimum 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

Za pomocą systemu aukcyjnego wsparcie wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE, udzielane jest w dwojaki sposób, w zależności od łącznej mocy zainstalowanej energii elektrycznej danej instalacji.

Wytwórca energii w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW może ubiegać się o wsparcie w postaci obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego po stałej cenie. Natomiast wytwórca energii wytworzonej w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda.


Dlaczego warto się pospieszyć?

Chcąc wziąć udział w aukcjach OZE w 2017 r. warto już teraz rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczaniu do aukcji. W momencie ogłoszenia aukcji przez Prezesa URE, wytwórcy zasypią Urząd Regulacji Energetyki wnioskami, a ich weryfikacja i wydanie zaświadczeń może nastąpić już po ogłoszonej aukcji. Z przepisów prawa wynika, że Prezes URE wyda lub odmówi wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warto jednak pamiętać, że jest to termin instrukcyjny, co oznacza, że jego przekroczenie nie wywołuje żadnych skutków. Zwłoka Prezesa URE może być przedmiotem ewentualnej skargi na bezczynność lub przewlekłość do sądu administracyjnego, a następnie podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Jednakże chcąc wziąć udział w aukcjach OZE warto wniosek przygotować wcześniej i w sposób właściwy,aby nie powtórzyła się sytuacja z 2016 r., w której aukcje zostały zorganizowane w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia i część wytwórców nie zdążyła złożyć lub uzupełnić wniosków na czas.

w której aukcje zostały zorganizowane w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia i część wytwórców nie zdążyła złożyć lub uzupełnić wniosków na czas.


Co musi zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia musi zawierać szereg informacji wymaganych ustawą oraz - w przypadku instalacji wykorzystujących biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny - stosowne oświadczenia.

Aby przygotować kompletny wniosek należy ponadto dołączyć do niego oryginały lub poświadczone kopie dokumentów, m.in. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków przyłączenia instalacji OZE do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji OZE lub jej modernizacji oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu. Ponadto Prezesowi URE należy wraz z wnioskiem przedłożyć harmonogram rzeczowy i finansowy budowy lub modernizacji instalacji OZE.

Warto pamiętać, że ustawa OZE nie zezwala na poświadczenia za zgodność przez samego wytwórcę dokumentów dołączonych do wniosku, zatem dokonać tego powinien notariusz albo występujący w sprawie pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym.

Przygotowanie poprawnego wniosku i uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w akcji jest złożonym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto niniejszą kwestię powierzyć profesjonaliści.

Emil Cieślikowski - adwokat
Witold Chmarzyński - radca prawny
Cieślikowski Chmarzyński kancelaria adwokacko-radcowska sp.j.
cclaw.com.pl

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


FOTOWOLTAIKA

POMPY CIEPŁAcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE