ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

KOMENTARZE
20.07.2018r. 13:05

Aktualny projekt planu zagospodarowania polskich obszarów morskich (PZPPOM) istotnie ogranicza potencjał morskiej energetyki wiatrowej
w polskiej części Bałtyku - ostrzega Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. W ocenie PSEW, projektowany plan znacząco ogranicza obszary, początkowo zarezerwowane pod produkcję energii ze źródeł odnawialnych, co sprawi, że zielonej energii elektrycznej z wiatru na morzu będzie mniej niż to byłoby możliwe.
PSEW
16.07.2018r. 10:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner i Krzysztof Sikorski, LL.M., radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

Zdecydowanie najbardziej oczekiwana przez rynek wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii część nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 7 czerwca 2018 r. ("Nowelizacja") dotyczyła aukcji, które mają zostać rozstrzygnięte w tym roku. Zmiany dotychczasowej regulacji nie dotyczą jednak jedynie bezpośrednio systemu wsparcia. Równocześnie zmodyfikowano także postanowienia dotyczące klastrów energii, które rozstrzygają wątpliwości dotyczące tej instytucji.
12.07.2018r. 10:17

Ewa Malicka, prezeska zarządu TRMEW ("Energetyka wodna" - 2/2018)
Dotychczasowe brzmienie zapisów ustawy Prawo wodne w kwestii opłat za pobór wód do celów elektrowni wodnych pozostawia obiekcje interpretacyjne. Pojawiają się one w związku z brakiem jednoznacznie brzmiących i niepozostawiających wątpliwości zapisów wskazujących na brak obowiązku ponoszenia opłaty stałej za pobór wód do celów elektrowni wodnych, a tym samym na fakt, że opłata za pobór wód w przypadku elektrowni wodnych ponoszona jest wyłącznie w formie opłaty zmiennej.
09.07.2018r. 13:51

W związku z pojawiającymi się w prasie doniesieniami o rewelacyjnie niskich nakładach inwestycyjnych na Morskie Farmy Wiatrowe (MFW) zasięgnęliśmy opinii najlepszych naukowców niemieckich, profesora Alfreda Vossa, dyrektora Instytutu Racjonalnej Gospodarki Energetycznej na Uniwersytecie w Stuttgarcie, oraz prof. Vahrenholta, twórcy pierwszej turbiny wiatrowej dużej mocy zainstalowanej w MFW i prezesa organizacji pozarządowej Ochrona Dzikich Zwierząt.
dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ
06.07.2018r. 11:11

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner i Hanna Przezwicka, aplikantka radcowska, junior associate, kancelaria WKB
Nowelizacja ustawy odnawialnych źródłach energii z dnia 7 czerwca br. (dalej "Nowelizacja") w zasadniczej części wejdzie w życie już 14 lipca. Jednym z elementów Nowelizacji, budzącym duże kontrowersje jeszcze na etapie prac parlamentarnych jest brzmienie dodanego art. 72a ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej "ustawa o OZE").
05.07.2018r. 12:39

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) pragnie przekazać wstępne stanowisko wobec projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000 (PZPPOM). Niniejsze stanowisko nawiązuje do argumentów przedstawionych w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r., wystosowanego przez Stowarzyszenie do Urzędu Morskiego w Gdyni oraz rozwija niektóre kwestie. Chcieliśmy jednocześnie zaznaczyć, że Stowarzyszenie przedstawi w przewidzianym terminie, na piśmie pełną wersję uwag wobec projektu.
PSEW
02.07.2018r. 12:46

Publikacja 6-tej edycji raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce' 2018" pojawiła się niemalże jednocześnie z uzgodnieniem przez instytucje unijne nowej dyrektywy o OZE, z 32 procentowym celem na energię z OZE w nowej polityce klimatyczno-energetycznej UE w 2030 roku, w tym w uznaniu przez UE szczególnej roli fotowoltaiki "na dachach" prosumentów. Zbiegła się też terminowo z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje szczególną rolę farm fotowoltaicznych w systemie aukcji na energie z OZE i w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie energii z OZE w 2020 roku.
25.06.2018r. 12:21

Artur Judkowiak
W bieżącym roku już dwa razy miało miejsce ustanowienie nowych rekordów w chwilowym zużyciu energii elektrycznej w Polsce. Za każdym razem musieliśmy się ratować importem dochodzącym do 1700 MW. Jednocześnie mają się odbyć aukcje na produkcję energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych. Tym samym rozpoczną się inwestycje w farmy o mocach dziesiątek i setek MW
25.06.2018r. 07:55

Wojciech Bartosik, Analityk Domu Maklerskiego Michael/Ström
Polska zobowiązała się, że do 2020 r. 15 proc. energii w krajowym mixie energetycznym będzie pochodziło z odnawialnych źródeł. Termin niebezpiecznie się zbliża a polski sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) od dwóch lat znajduje się w kryzysie. Ostatnie wydarzenia wzbudzają optymizm, ale stracony czas trudno będzie nadrobić.
18.06.2018r. 09:03

Grzegorz Wiśniewski
Czerwiec '2018 dał sporo do myślenia energetykom, konsumentom energii, politykom i organom kontroli rynku energii. Jest silna potrzeba znalezienia winnego wzrostu cen energii elektrycznej.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE