ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Szykują się duże zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV
02.03.2018r. 11:18

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, już za miesiąc operatorzy systemów dystrybucyjnych chcą wdrożyć zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych i ich współpracy z siecią. Najpierw jednak zaproponowane przez OSD zmiany musi zatwierdzić Urząd Regulacji Energetyki.
Z dniem 1 kwietnia br. branżę firm montujących mikroinstalacje fotowoltaiczne, a także prosumentów, mają czekać spore zmiany w zasadach doboru przyłączanych systemów oraz współpracy tych urządzeń z siecią.

Proponowane przez operatorów aktualizacje tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) są dosyć niespodziewane.

Co prawda operatorzy ogłosili w ostatnich tygodniach na swoich stronach internetowych konsultacje nowych propozycji, ale przeszły one w branży fotowoltaicznej bez większego echa, a OSD nie informowali o tym zainteresowanych środowisk - co podkreśliło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zwracając uwagę na problem zmian w IRiESD.

Najwcześniej konsultacje zmian w IRiESD przeprowadziła spółka PGE Dystrybucja - w dniach od 12-27 grudnia ub.r. Spółka informuje, że w toku konsultacji nie otrzymała żadnych uwag.

Energa Operator prowadziła konsultacje stosownych zmian od 19 stycznia do 2 lutego. W dniu 8 lutego konsultacje zakończyła spółka Tauron Dystrybucja, a najpóźniej konsultacje najnowszej aktualizacji IRiESD przeprowadziła Enea Operator - w dniach 7-21 lutego.

Po przeprowadzonych konsultacjach wymienione spółki miały przekazać projekty zmiany w karcie IRiESD do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki, co jest warunkiem wdrożenia ich w życie.

Tymczasem na miesiąc przed wprowadzeniem gruntownych zmian w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV, Urząd Regulacji Energetyki nadal nie otrzymał jeszcze wniosków o zatwierdzenie zmian w kartach IRiESD.

Na prośbę portalu Gramwzielone.pl o komentarz do proponowanych zmian Urząd Regulacji Energetyki odpowiedział, że do wczoraj nie wpłynęły wnioski w sprawie zatwierdzenia zmian IRiESD i w związku z tym nie może się do nich ustosunkować.

- Zgodnie z art. 9 g ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. OSD informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian. Następnie OSD przedkłada Prezesowi URE przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia - informuje Justyna Pawlińska z Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Regulacji Energetyki.

URE zaznacza, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji może jeszcze ulec zmianie treść i zakres proponowanych przez OSD aktualizacji.

Czego dotyczą zmiany?

Najwięksi operatorzy zgodnie wskazują, że mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady - niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Proponowane aktualizacje kart IRiESD wprowadzają m.in. nowe wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości.

Zgodnie z nowymi propozycjami mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej ma, w zależności od częstotliwości w sieci, umożliwiać pracę: a) w zakresie częstotliwości od 49 Hz do 51 Hz - praca ciągła z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych warunków środowiskowych (nasłonecznienie, siła wiatru), b) w zakresie częstotliwości od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz - praca w czasie minimum 30 minut, c) w zakresie częstotliwości poniżej 47,5 Hz oraz powyżej 51,5 Hz mikroinstalacja musi wyłączyć się z sieci.
Zmiany dotyczą też wymogów pracy w zakresie mocy czynnej i biernej.

Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej musi posiadać możliwość regulacji generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości: a) f = (47,5 ÷ 49,5) Hz - dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie częstotliwości ma zawierać się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące zależności: - poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1Hz spadku częstotliwości, - poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości, b) f = (50,2 ÷ 51,5) Hz - wszystkie regulowane jednostki generacji muszą redukować (przy wzroście częstotliwości) lub zwiększać (przy zmniejszaniu się częstotliwości) moc czynną z szybkością 40% PM (PM - moc czynna realnie wytwarzana przez mikroinstalację w momencie przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz) na każdy 1 Hz następnego wzrostu częstotliwości.

W projektach aktualizacji IRiESD wskazuje się, że "mikroinstalacja ma być zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości tak szybko, jak to jest technicznie możliwe, z początkowym jak najkrótszym opóźnieniem - maksymalnie 2 s". - Jeżeli początkowe opóźnienie wynosi poniżej 2 s, to zamierzone opóźnienie odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości powinno być tak programowalne, aby dostosować całkowity czas odpowiedzi do wartości pomiędzy czasem początkowym odpowiedzi a wartością 2 s.

Czytamy również, że "w celu uniknięcia całkowitego wyłączenia mikroinstalacji spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia nadnapięciowego mikroinstalacji, zaleca się aby mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napięcia". - Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Funkcja ta nie może też powodować skokowych zmian mocy generowanej.

W ramach propozycji zmian w IRiESD znajdziemy też nowe wymagania w zakresie układów zabezpieczeń mikroinstalacji.

Czytamy, że nowe mikroinstalacje powinny posiadać zintegrowany z falownikiem układ zabezpieczeń, na który składają się: dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie podczęstotliwościowe, zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, a także zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM). - Nastawy poszczególnych zabezpieczeń muszą być możliwe do ustawienia w menu falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia nastaw zabezpieczeń - zmiana nastaw zabezpieczeń nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji.

OSD zdecyduje o pracy mikroinstalacji

Wszyscy najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych postulują wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną.

Ponadto dla wszystkich mikroinstalacji proponowana jest automatyczna redukcja mocy czynnej przy f >50,2 Hz według zadanej charakterystyki P(f), a także regulacja mocy biernej według zadanej charakterystyki Q(U) i cos φ (P).

Kluczowa zmiana to także wprowadzenie wymogu przyłączenia trójfazowego dla mikroinstalacji o mocy ponad 3 kW. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, przyłączenia jednofazowe (lub trójfazowe) będzie można wykonywać tylko w przypadku mocy mniejszej lub równej 3 kW.

PGE Dystrybucja wskazuje na możliwość odłączenia mikroinstalacji lub zredukowania jej mocy, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji "stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci". - Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, PGE Dystrybucja S.A. w pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci PGE Dystrybucja S.A. jest obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni - takie zasady proponuje operator.

SBF Polska PV podkreśla jednak obawy, które mogą budzić: ewentualne nadużycia możliwości odłączania instalacji lub sterowania ich mocą, dodatkowe koszty układu telemechaniki czy brak wskazania standardu komunikacji i realizacji tej funkcji.

Pytania dotyczące m.in. zakresu zmian, kosztów dostosowania instalacji do nowych wymogów czy warunków wskazanej ingerencji w pracę mikroinstalacji portal Gramwzielone.pl skierował do czołowych operatorów systemów dystrybucyjnych przed tygodniem. Na razie nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi.

Jeśli URE zatwierdzi zmiany IRiESD i ich harmonogram w dotychczasowym, zaproponowanym przez OSD kształcie, instalatorom systemów PV i prosumentom pozostanie niewiele czasu na dostosowanie się do wdrożonej aktualizacji.
Zobacz także:

KOMENTARZE ( 6 )


Autor: a21 02.03.2018r. 16:17
Przecież to zmowa sektorowa.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Eko 03.03.2018r. 16:10
No może nareszcie ktoś uporządkuje dziki Zachód instalacji PV.
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 04-03-2018r. 10:51 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: torebka za 40 tysięcy 03.03.2018r. 18:28
No i prosze. Energetyka (towarzysze) rządza i robią co chcą, a wy OBYWATELE musicie się skladać na ich pensje po 100... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Grands 05.03.2018r. 11:57
Przeregulowanie, każdy elektryk wie,że nawet dużo takich małych instalacji nie jest w stanie zachwiać "siecią... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 15-03-2018r. 14:18 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE