ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

ENERGIA WIATROWA

Przeczytaj też "Elektrownie wiatrowe żyłą złota na polskiej ziemi?"

Charakterystyka

Wiatr jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od tysięcy lat. Przed pojawieniem się maszyn parowych był głównym motorem rozwoju przemysłowego. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Prędkość wiatru, a więc i energia jaką można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Szczęśliwie zarówno w cyklu dobowym jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje się korzystną zbieżność miedzy prędkością wiatru a zapotrzebowaniem na energię. Dodaje to wartości energii uzyskiwanej z wiatru, gdyż często jest dostępna wówczas, gdy jest potrzebna. Pozwala to na częściowe wypieranie z sieci energetycznej mocy tradycyjnych elektrowni, co przekłada się na redukcję emisji spalin. Jednak aby ten efekt stał się odczuwalny łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych powinna być mierzona przynajmniej setkami megawatów. W Polsce w chwili obecnej (maj 1999 r.) łączna moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych wynosi zaledwie ok. 4 MW, co stawia nas na szarym końcu nie tylko europejskiej listy.

Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. W korzystnych warunkach wiatrowych (przy prędkości średniej długoterminowej V>5.5 m/s na wysokości wirnika) cena jednostkowa energii pochodzącej z tego źródła może być i często jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Postępujący rozwój technologii elektrowni wiatrowych powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Przemysł energetyki wiatrowej tworzy nowe miejsca pracy dla wysoko kwalifikowanych pracowników, rozwija nowoczesne technologie i stwarza nowe możliwości eksportowe. Polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane działalnością w tej dziedzinie, o czym mogą świadczyć istniejące rodzime konstrukcje oraz duże zainteresowanie kooperacją z zachodnimi producentami elektrowni wiatrowych.

Budowę elektrowni wiatrowej ilustruje rysunek 1, natomiast na rysunku 2 przedstawiono budowę profesjonalnej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW pracującej na potrzeby sieci energetyki zawodowej.


Najważniejszym elementem siłowni wiatrowej jest wirnik przekształcający energię wiatru w energię mechaniczną przekazywaną do generatora. Zazwyczaj wykonuje się wirniki trójpłatowe (rzadziej dwupłatowe). Większość płatów wykonana jest z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. Każda łopata składa się z dwóch


Rys. 2. Budowa elektrowni wiatrowej (model V80-2.0MW firmy Vestas)

1) kontroler 2) siłownik mechanizmu przestawiania łopat 3) główny wał 4) chłodnica oleju 5) skrzynia przekładniowa 6) wieloprocesorowy układ sterowania 7) hamulec postojowy 8) dĄwig dla obsługi 9) transformator 10) piasta łopaty 11) łożysko łopaty 12) łopata 13) układ hamowania wirnika 14) układ hydrauliczny 15) tarcza hydraulicznego układu hamowania wirnika 16) pierścień układu kierunkowania 17) fundament 18) koła zębate układu kierunkowania 19) generator 20) chłodnica generatora powłok przymocowanych do belki nośnej.

W niektórych rozwiązaniach istnieje ponadto możliwość zmiany kąta ustawienia łopat wirnika dzięki zastosowaniu siłowników hydraulicznych. Wirnik osadzony jest na wale wolnoobrotowym, którego obroty poprzez skrzynię przekładniową przekazywane są do wału szybkoobrotowego. Wał szybkoobrotowy połączony jest z wałem generatora. Spotykane są też układy pracujące bez przekładni. Najczęściej wirnik obraca się z prędkością (15-30) obr./min., przekładnia zwiększa tą prędkość obrotową 50-krotnie do 1500 obr./min. Stopień przełożenia zależy od typu prądnicy zastosowanej w elektrowni. Jako generatory pracują najczęściej prądnice asynchroniczne. W czasie rozruchu generatory łączone są do sieci przez układy tyrystorowe, które następnie są bocznikowane stycznikami. Mikroprocesorowy system sterowania monitoruje stan siłowni i pobiera dane do obliczeń i sterowania. Generator, transformator, przekładnia i urządzenia sterujące umieszczone są w gondoli. Ponadto gondola zawiera układy smarowania, chłodzenia, hamulec tarczowy itp. Gondola i wirnik obracane są w kierunku wiatru przez silniki i przekładnię zębatą znajdującą się na szczycie wieży, na której umieszczona jest gondola. Wieża jest stalowa, w kształcie rury, rzadziej o konstrukcji kratownicowej. Urządzenia niewielkich mocy, przeznaczone dla małych, indywidualnych użytkowników charakteryzują się znacznie prostszą budową. Nie mają mechanizmów zmiany kąta ustawienia łopat, gondola jest zintegrowana z chorągiewką kierunkową. Często konstrukcja ich wieży umożliwia także ustawienie wirnika w osi pionowej, co jest równoznaczne z wyłączeniem elektrowni.

Generatory

Rodzaj zastosowanego generatora zależy od wielkości siłowni wiatrowej i celu jakiemu ma ona służyć. Wyróżnić można dwa rozwiązania: elektrownie pracujące na sieć wydzieloną oraz elektrownie przyłączone do sieci energetyki zawodowej.

Systemy izolowane są całkowicie niezależnymi Ąródłami energii, w których stosowane są prądnice prądu stałego lub małe trójfazowe prądnice, często z magnesami trwałymi. Pracują one przy zmiennej prędkości obrotowej. Układy takie zawierają najczęściej baterię akumulatorów do gromadzenia energii, regulatory napięcia, falowniki do inwersji prądu stałego na jedno- lub trójfazowy. Elektrownie z prądnicą prądu stałego wymagają zastosowania regulatora napięcia oraz akumulatorów do gromadzenia energii (rys.3), a dodatkowo falownika, aby uzyskać prąd zmienny (rys.4).

Rys. 3. Przykładowe schematy układów pracy systemów autonomicznych z prądnicą prądu stałego

Rys. 4. Przykładowe schematy układów pracy systemów autonomicznych z prądnicą prądu stałego

Użycie generatora prądu zmiennego również pozwala na uzyskanie odpowiedniej jakości energii prądu stałego po uprzednim wyprostowaniu i regulacji napięcia, co ilustruje rysunek 5. Ponieważ prędkość obrotowa turbin elektrowni autonomicznych zmienia się wraz ze zmianami prędkości wiatru, nie mogą one zapewnić napięcia zmiennego o odpowiedniej, niezmiennej wartości częstotliwości i amplitudy. Dlatego muszą one mieć pośredni obwód prądu stałego i falownik, dla uzyskania odpowiednich parametrów napięcia zmiennego (rys.6). Zakres napięć nominalnych przy jakich pracują układy autonomiczne to (12-230) V prądu stałego bądź zmiennego.


Rys. 5. Przykładowe schematy układów pracy systemów autonomicznych z prądnicą prądu zmiennego

Rys. 6. Przykładowe schematy układów pracy systemów autonomicznych z prądnicą prądu zmiennego

W elektrowniach lub farmach wiatrowych pracujących na potrzeby energetyki zawodowej najczęściej wykorzystywana jest prądnica asynchroniczna (rys.7).

Rys. 7. Schemat najczęściej stosowanego układu w energetyce zawodowej

Energia elektryczna produkowana w takich elektrowniach musi mieć takie same parametry (częstotliwość i napięcie) jak sieć, z którą elektrownia wiatrowa współpracuje. Zwykle prędkość obrotowa turbiny utrzymywana jest na stałym poziomie, jednak stosuje się też układy pracujące ze zmienną prędkością obrotową. Dla zwiększenia rocznej produkcji energii stosowane są dwa generatory, z których jeden pracuje przy dużych prędkościach wiatru, zaś drugi przy słabszych wiatrach. Inne rozwiązanie to generatory o przełączanej (regulowanej) liczbie par biegunów. Daje to również możliwość pracy przy różnych prędkościach obrotowych generatora. W czasie rozruchu generatory łączone są do sieci przez układy tyrystorowe, które następnie są bocznikowane stycznikami.


Źródło: ENMARO


Uwarunkowania wykorzystania energii wiatru

Szacuje się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru, a produkcja energii elektrycznej z wiatru może osiągnąć nawet 17 proc. bilansu energetycznego kraju. W chwili obecnej w Polsce pracuje 29 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW.

Z budową siłowni wiatrowych wiąże się jednak kilka problemów. Są one uzależnione od dość nieprzewidywalnego źródła energii. Zanim przystąpi się do budowy, muszą być przeprowadzone żmudne i kosztowne badania wietrzności. Trwają one minimum dwa lata, a w praktyce nawet 3-5 lat.

Inny problem, to nieprzewidywalność dostaw energii. Gdy wiatr wieje zbyt słabo, energii brakuje. Zbyt mocne podmuchy także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach szczytowych poborów mocy. Aby to zmienić, potrzebne byłoby uzupełnienie źródeł energii szybko uruchamianymi turbinami gazowymi.

Kolejnym problem jest zagrożenie dla tras przelotów ptaków. Z badań międzynarodowej organizacji ekologicznej Pro Animals wynika, że w wielu miejscach trasy migracji ptaków krzyżują się, a nawet pokrywają z miejscami najlepiej sprzyjającymi budowie farm wiatrowych. Efektem jest zagłada dużej ilości ptaków.

Budowa wiatraków przynosi jednak także wymierne korzyści. Z naturalnych względów elektrownie wiatrowe lokalizowane są najczęściej w pobliżu akwenów lub wprost na nich. W naszym kraju oznacza to, że wiatraki powinny być budowane głównie na północy kraju, gdzie występuje problem niedostatku energii, której źródła są na południu. Budując wiatraki uniknęlibyśmy budowy kosztownych linii przesyłowych.

Należy pamiętać, że wiatraki produkują naprawdę czystą energię, co trudno powiedzieć np. o spalaniu biomasy. Po wyeksploatowaniu farmy (okres 25-30 lat) - praktycznie nie ma problemu z jej utylizacją czy kosztowną rekultywacją terenu, czego wymaga obszar po klasycznej elektrowni.

Wiatraki to dobra inwestycja

Budowa farmy wiatrowej gwarantuje wysoki zwrot z kapitału. Instytucje finansowe chętnie angażują się w takie inwestycje i akceptują wysoką dźwignię finansową. Problemem jest jednak duża ilość czasochłonnych formalności związanych z budową i uruchomieniem farmy.

Pieniądze na inwestycję nie są problemem

Inwestycja w 1 MW energii z wiatru wynosi ok. 1,5 mln euro. Zdobycie funduszy na ten cel nie jest problemem. Przy obecnych możliwościach finansowania wystarczy kapitał w wysokości 5 proc. wartości inwestycji. 15 proc. wyłoży inwestor finansowy, a na pozostałe 80 proc. można dostać kredyt . W 2008 r. roku ma również ruszyć nabór wniosków o unijne dotacje na budowę farm (działanie 9.4 programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko").

Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji w części deweloperskiej (sprzedaż gotowej farmy) wynosi 25 - 40 proc., zaś eksploatacyjnej 15 - 20 proc. Tak duża zyskowność wynika m.in. z tego, że ceny energii z OZE należą w Polsce do najwyższych w Europie - za sprzedaż 1 MWh energii właściciel farmy może uzyskać do 110 euro, podczas gdy w Niemczech tylko 80, a w Holandii nawet 70 euro.

Najważniejsza jest lokalizacja.

Turbina powinna pracować przynajmniej 2 tys. godzin w roku. Do niedawna minimalna prędkość wiatru przy tego typu inwestycjach musiała wynosić 6 m/s, ale najnowsze turbiny zapewniają opłacalność przedsięwzięcia już przy prędkości 5 m/s. To pozwala na rozwijanie inwestycji także poza polskim Wybrzeżem, gdzie do tej pory powstało najwięcej farm.

Wybór właściwej lokalizacji wiąże się z pierwszym dużym wydatkiem, czyli pomiarem wiatru, co wymaga budowy masztu wysokości 40 m i kosztuje ok. 150 tys. zł. Wyniki pomiaru są jednym z tych dokumentów, które trzeba mieć ze sobą, rozpoczynającstarania o kredyt.

Trzeba być cierpliwym

Od momentu znalezienia lokalizacji do uruchomienia wiatraka upływa średnio pięć lat. Prawdziwym problemem jest zdobycie wszystkich pozwoleń, których jest w sumie ok. 60 (od oceny oddziaływania na środowisko - w tym na ptaki i wykopaliska - po pozwolenia od lotnictwa i warunki przyłączenia do sieci). Może zająć to nawet trzy lata.

Największym wydatkiem przy inwestycji w farmę wiatraków jest zakup turbiny - pochłania ok. trzech czwartych funduszy. Żywotność turbiny wynosi ponad 20 lat, a inwestycja zwraca się przy dobrej wietrzności po czterech - pięciu latach, gdy zaś wiatr wieje słabiej (np. na południu Polski) - po ok. siedmiu - ośmiu latach. Zakup turbiny nie jest jednak tylko kwestią pieniędzy, ale i czasu- na jej dostawę trzeba czekać zwykle trzy - cztery lata.

Energia wiatru w kWh (m2 /rok)

Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW

Zapoznaj się także z materiałem "Proces transakcyjny sprzedaży farm wiatrowych" autorstwa Witolda Hruzewicza i Kacpra Ostrowskiego z firmy Corporate Finance i Strategic Advisory Azimutus S.A.


KOMENTARZE ( 30 )


Autor: Adam 27.04.2013r. 19:03
Wyczytałem coś ciekawego.
Metoda na polepszenie skuteczności elektrowni wiatrowej i dodatkowa okazja do zarabiania na cenie energii z wiatru .
http://www.energetyka-zawodowa.pl/wiatraki.htm
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: gumek wilkowo 31.10.2006r. 15:54
takie wiatraki to jest niezla rzecz super sprawa
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: delf 28.11.2006r. 14:10
jaka jest rola falowników w wytworzeniu energii o zadanej jakości w małych elektrowniach wodnych.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: robert 26.03.2008r. 22:23
Falownik zamienia prad elektryczny o niestabilnej czestotliwosci (wytworzony w generatorze) na standardowa czestotliwosc 50 Hz, przy ktorej pracuja urzadzenia elektryczne (odbiorniki - zrodla swiatla, zasilacze, lodowki, telewizory....).
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: wind 03.03.2007r. 12:33
Powieccie ludzie czemu sie nie kozysta w Polsce z tego typu zróbeł odnawialnych na wieksza skalę , zacznijmy wkoncu robic dobry interes. Pozdrawiam
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: robert 26.03.2008r. 22:14
Po pierwsze - propaganda, ze w Polsce nie ma wiatru (Dania, Niemcy, u nas Poznan i Pomorze jakos sobie radza). Po drugie - monopol razy tysiac. Po trzecie - monopol na produkcje energii ustalony przez elektrownie i niedopuszczanie "malych producentow". Po czwarte - panstwo nie interesowalo sie nigdy maluczkimi, lubi za to monopolistow (czasem nalozy na nich kary za jakies przewinienie, ale to rzadkosc).
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: przyszli magisterowie 09.05.2007r. 11:47
Piszemy prace o takiej tematyce tak sie juz zapetlilismy, ze normalnie nie wiemy o co chodzi. Jeden z nas pije od tygodnia. Co tu duzo gadac wiatrak jak wiatrak . Do zainteresowanych: Jak rozwiazaliscie problem symulacji luzu na przekladni, ktore metody calkowania najbardziej sprawdzaja sie przy analizie tego typu zjawisk i jakie tolerancje wzgledne i abs stosowaliscie ? Mielismy tez problem z przekladnia 25 masowa ale sie udalo, coprawda momenty wychodzily zajebiste ale dziala. kontakt mediateam@poczta.onet.pl POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH WIATROLOGOW
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Iwon 30.05.2007r. 15:48
Przy obecnym boomie w budownictwie i ograniczeniach emisji dwutlenku węgla, jakie nałożyła na nas UE. Dobrze by było rozpowszechnić ten rodzaj pozyskiwania energii.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: AQUS 31.05.2007r. 10:26
To może być jako dodatkowe źródło. Ciekawe co zrobią wiatrolodzy gdy przestanie wiać? Rząd powinien pomyśleć o podstawowym, nowym źródle energii. Ciekawe kto by chciał mieć z okna widok na farmę wiatrową w odległości kikuset metrów.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: robert 26.03.2008r. 22:18
Predzej swiat stanie. Wiatr jest efektem roznicy temperatur pomiedzy dwoma frontami (obszarami) o roznej temperaturze. Wiec dopoki beda bieguny zimna (Antarktyda, Arktyka, Grenlandia) i oceany a slonce bedzie swiecic i nagrzewac okolice podzwrotnikowe, to wiatry beda wiac. Zauwaz, ze wiatry zimowe maja przeciwny kierunek do letnich.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: chester 26.01.2008r. 18:13
temat ciekawy chcialbym postawic w-80 na terenie warmi
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: robert 26.03.2008r. 22:20
Bedzie problem. Monopol kilku chlopcow na produkcje energii z "jedynie slusznych zrodel". Firmy adwokackie i notarialne legalizuja wiatrownie jako "budynki gospodarcze o X powierzchni", a nie jako generatory pradu.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Devils2 23.03.2008r. 14:46
Pisze prace na temat elektrowni wiatrowej V80-2.0MW firmy Vestas.Szukam materialow: dokladny schemat i parametry do zrobienia wizualizacji 3d i animacji. Jesli ktos mialby dojscia do tych informacji z gory dziekuje. Moj adres- devils2@wp.pl
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: marek 24.06.2008r. 23:01
lepiej.ruskim.placic.za.gaz.a.tobie.nie.wolno.wiatraka
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Zbyszek 22.07.2008r. 14:39
Czemu nie są poodawane średnie wartości mocy faktycznie uzyskiwanej z zainstalowanych wiatraków lub też faktyczna produkcja energii w ciągu powiedzmy roku? Moce znaminowe nie obrazują tego ile faktycznie uzyskujemy z wiatraków, a pewnie jest to z 5 % Pn przy prędkościach wiatru panujących w Polsce. Podawane moce zachęcaja do inwestowania w ten rodzaj pozyskiwania energii, jednak rzeczywistość może okazać się już mniej różowa i czas zwrotu inwestycji przekroczy żywotność wiatraka. Ktoś na tym napewno zarobi, a za niespłacone kredyty zapłacą obywatele RP.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: chopin 03.09.2008r. 10:13
Moc uzyskiwana w danej lokalizacji mozesz sobie wyliczyc korzystajac z danych ujawnianych czasami przez inwestorow. Jest tez wiele metod szacowania na podstawie charakterystyki predkosci wiatru i krzywej mocy danego modelu elektrowni. Jesli tak martwisz sie o kolor rzeczywistosci, to wejdz konkretnie w temat, napisz cos z sensem i poprzyj obliczeniami zamiast rzucac puste hasla w dziedzinie, o ktorej nie masz najwidoczniej rozowego pojecia.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: slawekvensys 24.12.2008r. 09:19
Stawianie przemysłowych turbin wiatrowych musi być poprzedzone jednorocznymi badaniami wiatru na odpowiedniej wysokości za pomoćą wykalibrowanych profesjonalnych czujników,średnioroczna prędkość wiatru w takim miejscu musi wynosić ok 7m/s na wys. osi gondoli elektrowni wiatrowej aby opłacało się inwestować w takią produkcję.Ja wykonuje takie badanie wstępne na terenie pewnej gminy ,za kilka miesięcy będe posiadał pełny 12 miesięczny wynik tych badań i wszystko wskazuje na to, że według moich obliczeń,średnia roczna prędkość wiejącego tam wiatru będzie bardzo silna i wyniesie ok.7m/s na wysokości gądoli takiego vestasa czyli.85 npg.Miejsce bardzo dobre do zlokalizowania takiej inwestycji i oddalone od lini zabudowy ok 500m.Cóż z tego, skoro wójt tej gminy za nic niechce się zgodzić na postawienie tam wiatraków argumentując , że niebędzie wprowadzał zmian w planach zagospodarowania przestrzennego pod budowę elektrowni wiatrowych bo gminę to nie interesuje ani nie mieli czegoś takiego w planach.Na rozmowach u wójta byłem kilka razy bez jakiego kolwiek skutku. Na drugim i następnym spotkaniu zauważyłem tylko że jestem postrzegany jako intruz.Jakich używać argumenów w rozmowie z wójtem aby w następnym roku kiedy w tej gminie będą dokonywane zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego zostały uwzględnione takie miejsca pod zabudowę elektrowni wiatrowych czyli czystej produkcji energii elektrycznej,,tym bardziej że ktoś już zainwestował w urządzenia do pomiaru prędkości wiatru i wykonał tam badania oszacowywujące siłę wiatru i w rezultacie okazało się że jest tam odpowiednio silny wiatr do tego rodzaju inwestycji.Przy takim oporze ze strony władz gminy niełatwo będą szły w Polsce tego rodzaju inwestycje w odnawialne żródła energii,no chyba że część pieniędzy inwestora popłynie jako łapówki dla samorządów gminnych.wiadomo w jakim celu.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: andre 22.01.2009r. 17:06
Ja do slawekvensys. Mam pytanie, jakiej wierzy używasz do pomiaru na 85m npg? Daj znac to może pomoge z tym wójtem. Napisz ccn24@wp.pl
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Daro 21.03.2009r. 20:12
To Pan slawekvensys ma problem i nie jest sam zapewne w skali kraju , urzednicy tak pomagają małym inwestorom , że szkoda gadać . Sam zastanawiałem sie nad budowa takiej elektrowni ale zaryzykowac pieniadze a taki urzednik wszystko zatrzyma to spore ryzyko . Jeżeli jakiemus niewielkiemu inwestorowi udało sie przebrnąć przez bariere biurokracji , uporu urzedników i problemów ze zdobyciem funduszy a chciałby sie podzielić swojim doświadczeniem to prosiłbym o informacje na darkol1@wp.pl . Z góry Serdecznie dziękuję i trzymam kciuki za wytwałych bo nie jest to łatwa inwestycja.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: windfun 14.10.2009r. 09:49
Wykonuje Pan takie badania? Jestem zainteresowany ofertą.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: planista przestrzenny 28.12.2010r. 14:58
Do slawekvensys.
Zajmuję się planowaniem przestrzennym. Chciałem tylko powiedzieć, że skoro wójt nie chciał się zgodzić na utworzenie w gminie elektrowni wiatrowych, to miał zapewne ku temu powód.
Chciałbym podkreślić, że to społeczność lokalna i władze samorządowe powinny mieć decydujące zdanie jakie inwestycje mają powstać w gminie i jak ma być kształtowany ŁAD PRZESTRZENNY (który na każdym kroku jest fatalny w Polsce), a nie inwestor, który sobie przychodzi i mówi, że tu i tu chce mieć np. elektrownie wiatrowe i tak ma być. Nauczmy się respektować UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, indywidualne dla każdej gminy. Powodów,dla których wójt nie chciał się zgodzić (no chyba, że zmienił zdanie) mogło być wiele, np. to, że elektrownie wiatrowe mogłyby negatywnie wpłynąć na cenny krajobraz (jeśli taki występuje), powodowałyby hałas w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej, powodowałyby śmiertelność ptaków lub/i nietoperzy (jeśli takie występują w danym miejscu) itp...
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Wroslawek 07.04.2009r. 23:04
Ja jestem na początku tej drogi mam chęci oraz pomysły i ziemie,proszę jednak forowiczów o projekty gotowych instalacji np 10 kW. oraz gdzie można dostac cały sprzet w pobliżu np Wrocławia. Chetnie skontaktuje się również z osobą, która ma turbinę pionową bo taka mnie interesuje. sdeda@poczta.onet.pl
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: JacekEl 21.05.2009r. 18:09
WROSLAWEK, jestem na tej samej drodze co Ty i jezeli otrzymales jakiekolwiek projekty od forumowiczow , prosilbym o przeslanie dalej . reining@wp.pl
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: gabi 13.03.2010r. 12:57
wskazana wymiana informacji w tak duzych inwestycjach.Potrzebuje kontakt z osoba ,ktura juz otrzymala 80 procent dofinansowania z unijnej dotacji
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: kleban 15.03.2010r. 17:47
Interesuje mnie tematyka budowy wiatraków i praca przy takich obiektach ,czy może ktoś mi dać jakieś namiary
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: arek 08.04.2010r. 07:03
Zaczynam właśnie zabawę z wiatrakami w Małopolsce.
Chcę wybudować niewielki generator o mocy do 250kW.
Mam teren i zdolności kredytowe jednak ciężko mi uzyskać jakiekolwiek konkretne informacje od władz gminy i enionu bo przecież to on musi kupić ode mnie energię.
Czy ktoś ma może doświadczenie w sprzedaży energii,stawkach za kwh i szacowanych kosztach całkowitych takiej inwestycji?
Proszę o kontakt: biuro@dinobaby.pl
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Kamil 26.08.2010r. 16:10
Elaktrownie wiatrowe to świetny pomysł na interes, ale tez pożytek dla przyrody, tylko polecam zwracać uwagę na firmę która buduje takowa elektrownie bo słyszałem bardzo negatywne opinie na temat firmy Eko-energia
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: davis 24.10.2010r. 19:21
Za wyprodukowanie 1KW zielonej energi płaci energetyka czy jest różnica miedzy turbina fotowoltanika bo w końcu jesteśmy w Polsce.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: ENERGOVISION 20.10.2012r. 12:34
energovision 2012.10.20

elektrownie wiatrowe to świetny produkt marketingowy dla dostawców interwencyjnych źródeł energii czyli elektrowni gazowych i dostawców gazu. Pod płaszczykiem "czystej" energii za którą wszyscy płacimy ponad 2 krotnie więcej niż za energię z wegla wciska się nam kit OZE.
Dla Polski i UE i świata najbardziej ekologicznym źródłem energii jest modernizacja i doposażenie istniejących elektrowni, elektrociepłowni , ciepłowni i biogazowni a nawet małych kotłowni.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: ENERGOREVOLUTION 20.10.2012r. 13:13
energorevolution 2012.10.20

elektrownie wiatrowe to świetny produkt marketingowy dla dostawców interwencyjnych źródeł energii czyli elektrowni gazowych i dostawców gazu. Pod płaszczykiem "czystej" energii za którą wszyscy płacimy ponad 2 krotnie więcej niż za energię z węgla wciska się nam kit OZE.
Dla Polski i UE i świata najbardziej ekologicznym źródłem energii jest modernizacja i doposażenie (retrofit) istniejących elektrowni, elektrociepłowni , ciepłowni i biogazowni a nawet małych kotłowni i oraz sieci przesyłowych, węzłów ciepła, wymienników ciepła, transformatorów itp. Retrofit powinien być priorytetem a nie budowa o prawie zerowej sprawności farm fotowoltanicznych, wiatrowych czy biogazowni rolniczych. Potencjał modernizacyjny jest nieograniczony i jest to najtańszy i najszybszy sposób na wypełnienie zobowiązań wobec UE. Przypominam, że rok ma 8760 godzin a siłownie wiatrowe pracują 2000 max 3000 godzin, straty w przesyle energii elektrycznej i cieplnej sięgają 15%. Prawie 100% sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych ma ponad 30 lat, ponad 85% elektrowni , elektrociepłowni, kotłowni również maj ponad 30 lat a sprawność elektryczną od 28% do 43% podobno nowy blok w Bełchatowie ma 46% (największy blok na węgiel brunatny na parametry nadkrytyczne - 856 MWe).
Do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody zużywamy w Polsce ponad 45% energii chemicznej zawartej w paliwie, pozostałe to prod energii elektrycznej, transport, rolnictwo.
Potencjał oszczędzania paliw u źródła jest ogromny.
Wprowadzenie nowej technologii termogazyfikacji węgla, odpadów i biomasy oraz nowych wymienników ciepła w gospodarce komunalnej i przemyśle i wprowadzenie innowacyjnych pomp do energetyki, ciepłownictwa i przemysłu RADYKALNIE ! ! ! obniży zużycie paliw o 30%- 50%, a budowa wysokosprawnych biogazowni III generacji wyeliminuje import gazu ziemnego
Budowa wiatraków jest uzasadniona tylko jako instalacje pracujące na sieci wydzielone ! ! ! !.....................! ! !
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 30 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE