ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
30.10.2018r. 05:22

mgr inż. Wojciech Sikorski ("Energia & Recycling" - 10/2018)
Jak wyglądają nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje związane z budową odnawialnych źródeł energii na świecie? Jakie technologie zyskują, a jakie tracą na popularności?

29.10.2018r. 05:37

Szczepan Paszkiel, Piotr Szpulak - Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Institute of Electric Power Engineering and Renewable Energy ("Energetyka" - sierpień 2018)
Efektywność instalacji fotowoltaicznych zależy głównie od warunków atmosferycznych oraz sposobu połączenia ogniw fotowoltaicznych.
26.10.2018r. 05:28

("Energia Gigawat" - 7-8/2018)
Przez ostatnie kilka dekad, systemy gospodarki odpadami stałymi w Europie, zmieniały się, w związku z czym wydaje się uzasadnione stwierdzenie że był to udział złożonych, wieloaspektowych kompromisów w zakresie prawa, instrumentów ekonomicznych i alternatyw technologicznych. Zmiany te spowodowały różnego rodzaju oddziaływania środowiskowe, gospodarcze, społeczne, prawne w praktyce zarządzania odpadami, zmieniając politykę regionalną i paradygmat zrównoważonego rozwoju na świecie.
23.10.2018r. 05:03

Podstawę prawną dla możliwości utraty statusu odpadu stanowi przepis art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 2008 r. str. 3, ze zm., dalej jako: dyrektywa odpadowa), ustalający kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana substancja czy przedmiot wytworzony z odpadów mogły utracić ten status. Przepis ten uległ zmianie w wyniku wejścia w życie 4 lipca 2018 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/851/WE z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 2018 r. str. 109, dalej jako: dyrektywa nowelizująca).
Tymoteusz Mądry, Associate w SMM Legal ("Energia & Recykling" - 9/2018)
22.10.2018r. 05:24

dr. hab. Andrzej Bielecki ("Energetyka" - sierpień 2018)
Opisany w artykule hybrydowy system inteligentnego monitoringu turbiny wiatrowej udowodnił swoją skuteczność jako system monitoringu i wczesnego ostrzegania. System dokonuje poprawnej klasyfikacji stanów turbiny bez usterki, natomiast usterki wykrywa w praktyce natychmiast po ich wystąpieniu. Charakterystyka każdej usterki jest zapamiętywana jako klaster w przestrzeni parametrów, co pozwala w przypadku powtórnego wystąpienia tej samej usterki na szybką diagnozę.
17.10.2018r. 05:25

Izabela Ratman - Kłosińska, Wanda Jarosz, dr Jacek Krzyżak, dr Marta Pogrzeba - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice ("Energia i Recykling" - wrzesień 2018)
Rośliny energetyczne kojarzone są przede wszystkim jako odnawialne źródło energii. Potencjał ich zastosowania jest jednak zdecydowanie szerszy. Niektóre gatunki roślin energetycznych, rosnąc na glebach niższej jakości oraz zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z powodzeniem zapewniają plon wystarczający do wykorzystania w skali przemysłowej.
16.10.2018r. 05:00

Maciej Sołtysik - PSE Innowacje Sp. z o.o., Mariusz Kozakiewicz - Szkoła Główna Handlowa, Kinga Bojda - PSE Innowacje Sp. z o.o.; ("Rynek energii elektrycznej. Aktualne problemy energetyki", monografia Politechniki Lubelskiej)
Brak ustawowo narzuconych ram konstruowania klastrów energii stwarza szereg możliwości ich praktycznej realizacji, co z kolei implikuje trudność w wyborze optymalnej formuły ich funkcjonowania. Inicjatywy klastrowe napotykają na szereg wyzwań natury prawnej, regulacyjnej i przede wszystkim rynkowej. Z tej perspektywy zasadne staje się przedstawienie przykładowej, wieloscenariuszowej i wielokryterialnej optymalizacji doboru uczestników do klastra energii, analizowanej przez pryzmat funkcji celu odwzorowującej zasadność ekonomiczną istnienia klastra.
08.10.2018r. 05:38

Anna Wronka - PSE S.A., Politechnika Warszawska ("Rynek energii elektrycznej. Aktualne problemy energetyki", monografia Politechniki Lubelskiej)
Praca jest formą analizy dynamiki przyrostu OZE w systemie elektroenergetycznym w latach 2005 - 2017 i potencjału do dalszego przyrostu mocy zainstalowanej w tych technologiach. Autor wskazuje kierunki dalszego rozwoju systemu elektroenergetycznego i problemów, które mogą się pojawiać w najbliższych latach. W artykule prowadzone są rozważania dotyczące potrzeby tworzenia mikrosystemów elektroenergetycznych, które będą stabilizowały pracę KSE i pełniły funkcje regulacyjne wobec operatorów. Zidentyfikowane zostały potencjalne możliwości wykorzystania stochastycznych źródeł OZE do zabezpieczenia dostaw energii na krańcach linii elektroenergetycznych.
04.10.2018r. 05:11

Robert Jankowski, Andrzej Kąkol - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk; Jerzy Rychlak - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA ("Energia Elektryczna" - 8/2018)
W 2009 roku wydano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Dokument ten stanowi formalną podstawę dla szeregu kodeksów sieciowych i wytycznych, których celem jest opracowanie m.in. zasad dostępu do sieci, zarządzania nimi oraz koordynacji planów rozwoju w ramach Unii Europejskiej.
29.09.2018r. 10:32

Jakub Sawulski. Marcin Gałczyński, Robert Zajdler, Instytutu Badań Strukturalnych
In recent years offshore wind has become one of the fastest growing forms of renewable energy technology worldwide. Nevertheless, there are still several markets with large potential for deployment. In this paper, its authors assess the offshore wind innovation system in one specific country - Poland.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE