ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
23.10.2018r. 05:03

Podstawę prawną dla możliwości utraty statusu odpadu stanowi przepis art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 2008 r. str. 3, ze zm., dalej jako: dyrektywa odpadowa), ustalający kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana substancja czy przedmiot wytworzony z odpadów mogły utracić ten status. Przepis ten uległ zmianie w wyniku wejścia w życie 4 lipca 2018 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/851/WE z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 2018 r. str. 109, dalej jako: dyrektywa nowelizująca).
Tymoteusz Mądry, Associate w SMM Legal ("Energia & Recykling" - 9/2018)
22.10.2018r. 05:24

dr. hab. Andrzej Bielecki ("Energetyka" - sierpień 2018)
Opisany w artykule hybrydowy system inteligentnego monitoringu turbiny wiatrowej udowodnił swoją skuteczność jako system monitoringu i wczesnego ostrzegania. System dokonuje poprawnej klasyfikacji stanów turbiny bez usterki, natomiast usterki wykrywa w praktyce natychmiast po ich wystąpieniu. Charakterystyka każdej usterki jest zapamiętywana jako klaster w przestrzeni parametrów, co pozwala w przypadku powtórnego wystąpienia tej samej usterki na szybką diagnozę.
17.10.2018r. 05:25

Izabela Ratman - Kłosińska, Wanda Jarosz, dr Jacek Krzyżak, dr Marta Pogrzeba - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice ("Energia i Recykling" - wrzesień 2018)
Rośliny energetyczne kojarzone są przede wszystkim jako odnawialne źródło energii. Potencjał ich zastosowania jest jednak zdecydowanie szerszy. Niektóre gatunki roślin energetycznych, rosnąc na glebach niższej jakości oraz zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z powodzeniem zapewniają plon wystarczający do wykorzystania w skali przemysłowej.
16.10.2018r. 05:00

Maciej Sołtysik - PSE Innowacje Sp. z o.o., Mariusz Kozakiewicz - Szkoła Główna Handlowa, Kinga Bojda - PSE Innowacje Sp. z o.o.; ("Rynek energii elektrycznej. Aktualne problemy energetyki", monografia Politechniki Lubelskiej)
Brak ustawowo narzuconych ram konstruowania klastrów energii stwarza szereg możliwości ich praktycznej realizacji, co z kolei implikuje trudność w wyborze optymalnej formuły ich funkcjonowania. Inicjatywy klastrowe napotykają na szereg wyzwań natury prawnej, regulacyjnej i przede wszystkim rynkowej. Z tej perspektywy zasadne staje się przedstawienie przykładowej, wieloscenariuszowej i wielokryterialnej optymalizacji doboru uczestników do klastra energii, analizowanej przez pryzmat funkcji celu odwzorowującej zasadność ekonomiczną istnienia klastra.
08.10.2018r. 05:38

Anna Wronka - PSE S.A., Politechnika Warszawska ("Rynek energii elektrycznej. Aktualne problemy energetyki", monografia Politechniki Lubelskiej)
Praca jest formą analizy dynamiki przyrostu OZE w systemie elektroenergetycznym w latach 2005 - 2017 i potencjału do dalszego przyrostu mocy zainstalowanej w tych technologiach. Autor wskazuje kierunki dalszego rozwoju systemu elektroenergetycznego i problemów, które mogą się pojawiać w najbliższych latach. W artykule prowadzone są rozważania dotyczące potrzeby tworzenia mikrosystemów elektroenergetycznych, które będą stabilizowały pracę KSE i pełniły funkcje regulacyjne wobec operatorów. Zidentyfikowane zostały potencjalne możliwości wykorzystania stochastycznych źródeł OZE do zabezpieczenia dostaw energii na krańcach linii elektroenergetycznych.
04.10.2018r. 05:11

Robert Jankowski, Andrzej Kąkol - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk; Jerzy Rychlak - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA ("Energia Elektryczna" - 8/2018)
W 2009 roku wydano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Dokument ten stanowi formalną podstawę dla szeregu kodeksów sieciowych i wytycznych, których celem jest opracowanie m.in. zasad dostępu do sieci, zarządzania nimi oraz koordynacji planów rozwoju w ramach Unii Europejskiej.
29.09.2018r. 10:32

Jakub Sawulski. Marcin Gałczyński, Robert Zajdler, Instytutu Badań Strukturalnych
In recent years offshore wind has become one of the fastest growing forms of renewable energy technology worldwide. Nevertheless, there are still several markets with large potential for deployment. In this paper, its authors assess the offshore wind innovation system in one specific country - Poland.
27.09.2018r. 03:18

Michał Połecki, Dariusz Baczyński - Politechnika Warszawska ("Rynek energii elektrycznej. Aktualne problemy energetyki", monografia Politechniki Lubelskiej)
Rozwój energetyki odnawialnej w wybranych krajach europejskich spowodował konieczność prowadzenia usług systemowych nie tylko przez jednostki konwencjonalne, ale także przez duże odnawialne źródła energii. Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie problematyki wprowadzenia dużej generacji niesterowalnej w kontekście rynku usług systemowych. W pracy zaprezentowano doświadczenia krajów europejskich oraz problemy wynikające z pracy źródeł niesterowanych i sposoby ich rozwiązywania.
20.09.2018r. 05:23

Jarosław Bogacz - Politechnika Śląska ("Rynek energii elektrycznej. Aktualne problemy energetyki", monografia Politechniki Lubelskiej)
W artykule omówiono najważniejsze elementy regulacji określone w Rozporządzeniu Komisji UE z sierpnia 2017 r. oraz zaprezentowano zapis matematyczny modelu pozwalającego na dokładną ocenę wystarczalności oraz optymalizację zasobów regulacyjnych systemu elektroenergetycznego.
19.09.2018r. 10:28

Jakub Sawulski, Marcin Gałczyński, Robert Zajdler, Instytut Badań Strukturalnych
W ostatnich latach morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na świecie. Wciąż jednak istnieje kilka rynków o dużym potencjale dla wdrożenia tej technologii. W artykule autorzy analizują system innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE