ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
18.02.2019r. 05:03

dr inż. Jacek Krystek, docent, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej ("Energia & Recykling" - 2/2019)
Chcąc poprawić jakość powietrza, należy wprowadzić wartości, do których będziemy się odwoływać. Takie parametry nazywamy standardami jakości środowiska. Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r. poz. 799, z późn. zm., dalej P.o.ś.), określając standardy jakości środowiska, należy się kierować skalą występowania i rodzajem oddziaływania substancji lub energii na środowisko. Mogą być one zróżnicowane w zależności od rodzaju obszaru. Wyraża się je jako poziomy substancji lub energii. Aby substancja lub energia dostała się do środowiska, najpierw musi zostać do niego wprowadzona ze źródeł naturalnych lub antropogenicznych. Nazywamy to emisją, która również jest limitowana.
14.02.2019r. 05:21

Jan Wyganowski ("Energia Gigawat" - 1/2019)
W 2018 roku na Ukrainie zainstalowano 742,5 MW nowych mocy wytwórczych OZE, tj. o 2,8 raza więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Krajowej Komisji ds. Regulacji państwowych w dziedzinie energetyki i usług publicznych.

13.02.2019r. 05:32

Autor: Ilona Przybojewska - Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ochrony Środowiska ("Energia Gigawat" - 1/2019)
W związku z zaostrzaniem polityki klimatycznej UE przewidywana jest zmiana dotychczas obowiązującej w tym zakresie dyrektywy 2009/28/WE, która to zmiana ma na celu zapewnienie osiągnięcia 27 proc. udziału takiej energii w ogólnym bilansie UE do roku 2030. Jednocześnie ustawodawca polski usiłuje pogodzić implementację prawa unijnego z osiąganiem odmiennych celów polityki energetycznej Polski, w wyniku czego powstają rozwiązania, których prawodawca unijny zapewne nie zakładał, takie jak na przykład finansowe wsparcie technologii współspalania węgla z biomasą jako technologii promującej energię odnawialną.
11.02.2019r. 05:36

Adam Klepacki, Węglokoks Energia
W ramach opracowania przedstawiono różne formuły stosowane do porównywania jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w różnych technologiach. Zaproponowano nową formułę, która umożliwia porównanie technologii o różnych wskaźnikach dyspozycyjności / wykorzystania mocy nominalnej. Na bazie formuły oraz w oparciu o przyjęte założenia, porównano jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej wybranych technologii OZE w odniesieniu do technologii konwencjonalnej w postaci istniejącego bloku węglowego (stan odniesienia). Wyznaczono również wskaźniki dodatkowe w przeliczeniu na jeden punkt procentowy udziału produkcji z OZE w produkcji całkowitej. Na koniec w obliczeniach uwzględniono koszty zewnętrzne w celu sprawdzenia zasadności dla realizacji technologii odnawialnych.
06.02.2019r. 05:43

Temat rozwoju biogazowni dla Polski jest istotny. Pozwalają one na produkcję energii, dzięki czemu istnieje możliwość uniezależnienia się i uzyskania bezpieczeństwa energetycznego, ale też dają możliwość poprawy stanu środowiska. Produkcja biogazu odbywa się w szczelnej instalacji, dlatego nie uwalnia do środowiska szkodliwych emisji gazowych, które są nieuniknione w przypadku spalania innych konwencjonalnych surowców energetycznych. Z kolei wykorzystanie produktów rolnych jako substratu do produkcji biogazu pozwala na rozwój obszarów wiejskich.
dr inż. Anna Smurzyńska ("Energia & Recykling", 1/2019)
22.01.2019r. 05:08

Grzegorz Kwiecień, czynny zawodowo mgr inż. elektroenergetyki ze specjalizacją Wytwarzanie Energii, Pol. Śl. 1988.
Publikowanie opracowań, w których traktuje się tylko o cenach energii (np. odnawialnej w porównaniu do jądrowej), jednak w oderwaniu od kosztów budowy mocy odnawialnych i sterowalnych jest rażącą manipulacją i jest to obecnie problem najbardziej nabrzmiały. Rozbieżne traktowanie kosztów mocy i energii jest podstawową słabością wszelkich analiz i dyskusji o OZE i energetyce sterowalnej.
18.01.2019r. 05:10

Wojciech Majewski - IMGW PIB Warszawa , Komitet Gospodarki Wodnej PAN ("Energetyka Wodna" - 4/2018)
W 1918 r., gdy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, kraj był zniszczony wojną, a pierwsze elementy państwowości dopiero powstawały. W kraju brakowało praktycznie wszystkiego. Pierwsze władze państwowe, patrząc na kraje zachodnie rozumiały, że podstawą przyszłego rozwoju będzie energia elektryczna.
17.01.2019r. 05:27

Dina Czajczyńska, Renata Krzyżyńska, Wojciech Mazurek, Anna Bryszewska-Mazurek ("Rynek Energii" - 6/2018)
Dalsze użytkowanie istniejących elektrowni konwencjonalnych jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków nałożonych przez Unię Europejską, w tym najistotniejszych: norm emisyjnych. Spełnienie rosnących wymagań emisyjnych stanowi poważne wyzwanie technologiczne i ekonomiczne dla Polski, w której większość instalacji oczyszczania spalin wymaga modernizacji lub wymiany. W niniejszym artykule zostaną omówione prognozowane zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej w perspektywie długoterminowej.
15.01.2019r. 05:23

Adam Adamek, Łukasz Kordas, Grzegorz Mudrak ("Rynek Energii" - 6/2018)
W opracowaniu porównano dwie potencjalne lokalizacje mikrosieci: okolice pola golfowego w Bytomiu (województwo śląskie) oraz miejscowość Tylmanowa w gminie Ochotnica Dolna (województwo małopolskie). Pierwsza z lokalizacji to obszar miejski, silnie zurbanizowany, druga to teren wiejski, co pozwala porównać dwa odmienne przypadki. Jako metodę porównawczą wybrano analizę PEST.
11.01.2019r. 05:13

Marek Wancerz, Piotr Miller ("Rynek Energii" - 6/2018)
Celem artykułu jest określenie wpływu mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jakościowe energii elektrycznej. Analiza ukierunkowana jest na poprawę poziomów napięcia w sieciach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł Na podstawie odpowiednich modeli matematycznych, przeprowadzone zostały badania symulacyjne porównujące skuteczność zastosowanych metod.
cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE