ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
03.12.2018r. 05:17

Sylwia Zakrzewska, Agnieszka Gil-Świderska ("Rynek Energii" - 5/2018)
Celem opracowania jest zaprezentowanie stanu energetycznej infrastruktury krytycznej, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju oraz alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Kompleksowa analiza badanego zagadnienia podyktowała konieczność zastosowania teoretycznych metod badawczych opartych na analizie źródeł oraz metodzie monograficznej. W procesie badawczym wykorzystano techniki w postaci opisu, analizy, syntezy oraz wnioskowania.
19.11.2018r. 00:08

Marcin Skórnóg - inżynier, energetyk, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ("Energetyka Wodna" - 3/2018)
W artykule przybliżono proces tworzenia klastrów energii w Polsce i to, jaką rolę w tym procesie odgrywa Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego. Zamieszczono skrócony opis procesu przygotowywania strategii Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego i bieżącej jej aktualizacji. Przedstawiono również kilka spostrzeżeń dotyczących wpływu aktualnych regulacji taryfowych na obszar emobility. Na koniec zaprezentowano wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń.
14.11.2018r. 05:05

Ewa Malicka - Prezeska Zarządu TRMEW ("Energetyka Wodna" - 3/2018)
Ponad 80 procent technicznego potencjału produkcyjnego MEW w Polsce pozostaje niewykorzystana z uwagi na uwarunkowania historyczne, bariery administracyjne, ale również ze względu na specyfikę tego potencjału. Zarówno inwentaryzacja rządowa, jak i wyniki projektu RESTOR Hydro wskazują na potrzebę zagospodarowania istniejących jazów piętrzących oraz wykorzystania lokalizacji o bardzo niskich spadach i niewielkich przepływach wody.
13.11.2018r. 05:25

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski - Politechnika Lubelska ("Energia Elektryczna" - 9/2018)
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące warunków napięciowych w sieci niskiego napięcia o dużym nasyceniu mikroinstalacjami w obrębie jednej stacji transformatorowej. Przy sumarycznej mocy źródeł większej od mocy transformatora pojawiają się przekroczenia napięciowe, które są niekorzystne dla odbiorców. Można je złagodzić, wykorzystując możliwości regulacji mocy czynnej i biernej źródeł. Na podstawie przeprowadzonych analiz udowodniono, że właściwy dobór parametrów charakterystyk P(U) i Q(U) stosowanych do wszystkich instalacji fotowoltaicznych związanych z rozważaną stacją MV/LV może znacznie poprawić warunki napięcia i spowodować zmniejszenie jego nieakceptowanego wzrostu.
30.10.2018r. 05:22

mgr inż. Wojciech Sikorski ("Energia & Recycling" - 10/2018)
Jak wyglądają nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje związane z budową odnawialnych źródeł energii na świecie? Jakie technologie zyskują, a jakie tracą na popularności?

29.10.2018r. 05:37

Szczepan Paszkiel, Piotr Szpulak - Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Institute of Electric Power Engineering and Renewable Energy ("Energetyka" - sierpień 2018)
Efektywność instalacji fotowoltaicznych zależy głównie od warunków atmosferycznych oraz sposobu połączenia ogniw fotowoltaicznych.
26.10.2018r. 05:28

("Energia Gigawat" - 7-8/2018)
Przez ostatnie kilka dekad, systemy gospodarki odpadami stałymi w Europie, zmieniały się, w związku z czym wydaje się uzasadnione stwierdzenie że był to udział złożonych, wieloaspektowych kompromisów w zakresie prawa, instrumentów ekonomicznych i alternatyw technologicznych. Zmiany te spowodowały różnego rodzaju oddziaływania środowiskowe, gospodarcze, społeczne, prawne w praktyce zarządzania odpadami, zmieniając politykę regionalną i paradygmat zrównoważonego rozwoju na świecie.
23.10.2018r. 05:03

Podstawę prawną dla możliwości utraty statusu odpadu stanowi przepis art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 2008 r. str. 3, ze zm., dalej jako: dyrektywa odpadowa), ustalający kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana substancja czy przedmiot wytworzony z odpadów mogły utracić ten status. Przepis ten uległ zmianie w wyniku wejścia w życie 4 lipca 2018 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/851/WE z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 2018 r. str. 109, dalej jako: dyrektywa nowelizująca).
Tymoteusz Mądry, Associate w SMM Legal ("Energia & Recykling" - 9/2018)
22.10.2018r. 05:24

dr. hab. Andrzej Bielecki ("Energetyka" - sierpień 2018)
Opisany w artykule hybrydowy system inteligentnego monitoringu turbiny wiatrowej udowodnił swoją skuteczność jako system monitoringu i wczesnego ostrzegania. System dokonuje poprawnej klasyfikacji stanów turbiny bez usterki, natomiast usterki wykrywa w praktyce natychmiast po ich wystąpieniu. Charakterystyka każdej usterki jest zapamiętywana jako klaster w przestrzeni parametrów, co pozwala w przypadku powtórnego wystąpienia tej samej usterki na szybką diagnozę.
17.10.2018r. 05:25

Izabela Ratman - Kłosińska, Wanda Jarosz, dr Jacek Krzyżak, dr Marta Pogrzeba - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice ("Energia i Recykling" - wrzesień 2018)
Rośliny energetyczne kojarzone są przede wszystkim jako odnawialne źródło energii. Potencjał ich zastosowania jest jednak zdecydowanie szerszy. Niektóre gatunki roślin energetycznych, rosnąc na glebach niższej jakości oraz zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z powodzeniem zapewniają plon wystarczający do wykorzystania w skali przemysłowej.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE