ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.OGŁOSZENIE
PGNiG TERMIKA SA zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym możliwości realizacji dostaw biomasy rolnej do EC Siekierki w okresie X.2019-IV.2020r oraz kwalifikacji dostawców.

Więcej informacji pod adresem: https://termika.eb2b.com.plMATERIAŁY PROBLEMOWE
20.04.2018r. 05:06

Anna Poskart, Stanisław Szwaja, Aneta Magdziarz, Dorota Musiał, Monika Zajemska ("Rynek Energii" - 1/2018)
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu toryfikacji prowadzonej w atmosferze CO2 w zakresie temperatury od 250 do 350°C na właściwości energetyczne ślazowca pensylwańskiego. Badania przeprowadzono w reaktorze śrubowym, służącym do toryfikacji ciągłej.
19.04.2018r. 05:36

Janusz Smardz - Dyrektor Zakładu Usług Doradczych, Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Jakub Jaworski - Specjalista ds. energetycznych, Agencja Rynku Energii SA ("Nowa Energia" - 2/2018)
W 2017 r. na rynku hurtowym wytwórcy energetyki zawodowej sprzedali ogółem ok. 140 TWh energii, czyli o 3,5% mniej niż w roku 2016. Zarówno w 2016 r. jak i w 2017 r. podstawową formą handlu hurtowego energią elektryczną w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, była sprzedaż w ramach rynków regulowanych, gdzie dominujące znaczenie miała giełda energii oraz sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu.
09.04.2018r. 05:32

Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski, Stanisław Lewandowski, Witold Cicholski, Krzysztof Młodzikowski, Grzegorz Gołębiewski ("Rynek Energii" - 1/2018)
W elektrowniach wieloblokowych, oprócz optymalizacji indywidualnej poszczególnych hydrozespołów można zwiększyć stopień wykorzystania dysponowanego potencjału hydroenergetycznego poprzez zastosowanie optymalizacji pracy grupowej hydrozespołów. Optymalizacja ta polega na wyborze konfiguracji pracujących maszyn oraz ich obciążeniu mocą czynną w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację sprawności energetycznej elektrowni w danych warunkach hydrologicznych. W artykule przedstawiono założenia opracowanego algorytmu i stosownego oprogramowania komputerowego dla realizacji optymalizacji grupowej.
05.04.2018r. 04:59

Janusz Kotowicz, Wojciech Uchman - Politechnika Śląska, Gliwice, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ("Energetyka" - luty 2018)
Przedstawione w artykule rozwiązanie dotyczące generacji energii elektrycznej oraz ciepła dla pojedynczego odbiorcy, czyli układ mikrokogeneracyjny z silnikiem Stirlinga, może być podstawą do współpracy ze źródłami odnawialnymi ze względu na stabilną pracę oraz dużą elastyczność w zakresie produkcji ciepła. Rozwijające się technologie magazynowania energii prawdopodobnie pozwolą w przyszłości na swobodne wykorzystywanie zróżnicowanych technologii w ramach zintegrowanych systemów wytwórczych, także w skali domowej lub pokrywającej zapotrzebowanie lokalnej społeczności.
04.04.2018r. 05:13

Aleksandra Augustyn, Jacek Kamiński ("Rynek Energii" - 1/2018)
Zarówno w skali światowej, jak i krajowej obserwowany jest wzrost udziału energetyki wiatrowej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększanie udziału źródeł niesterowalnych w systemie elektroenergetycznym powoduje problemy z planowaniem jego rozwoju i bieżącym sterowaniem. W świetle powyższych uwarunkowań głównym celem artykułu jest analiza wpływu wzrostu poziomu mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych na pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc. W artykule przedstawiono również w jakim stopniu wzrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych wpływa na wartość wskaźnika wykorzystania mocy.
26.03.2018r. 05:04

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
Opisane w niniejszej analizie fakty i zjawiska prowadzą do wniosku, że system zielonych certyfikatów nigdy nie był prawidłowo analizowany i zarządzany. W szczególności instytucje rządowe nie zadały sobie trudu, aby w sposób rzetelny przeanalizować tak zjawiska zachodzące w tym systemie, jak i ich konsekwencje.
22.03.2018r. 05:21

Autorzy: Błażej Bzowski, Stanisław Wawrzyniak, Aleksandra Teresa Trycz, Mateusz Pławecki, Edward Rowiński - Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Mirosław Chyliński - Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki ("Energetyka" - luty 2018)
W artykule opisano wyniki badań optycznego współczynnika odbicia całkowitego i rozproszonego oraz obliczono stopień deformacji dla materiałów perowskitowych: Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3 (BSCF), La0,6Sr0,4Fe0,6Co0,4O3 (LSFC) i La2Ni0,9Co0,1O4 (LNC).
14.03.2018r. 13:34

Andrzej Ancygier ("Energetyka i Recykling", 3/2018)
Po ponad pięciu miesiącach od wyborów Niemcy stoją w końcu przed perspektywą utworzenia nowego rządu. Porozumienie koalicyjne zawiera wiele szczegółów dotyczących przyszłości niemieckiej transformacji energetycznej.
07.03.2018r. 05:05

Instytut Energetyki Odnawialnej
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE) autorstwa Ministerstwa Energii (ME), po ośmiu miesiącach prac rządowych i po przyjęciu przez Komitet Stały w dniu 15 lutego, czeka na rozstrzygnięcia Rady Ministrów, przed jego skierowaniem do Sejmu.
05.03.2018r. 05:29

Katarzyna Błachowicz ("Energia i Recykling", 2/2018)
Żywotność baterii używanych w pojazdach elektrycznych szacuje się na 8-10 lat. Po tym okresie można je wykorzystać jako magazyny energii, a w dalszej kolejności przymierzyć się do odzysku zawartych w nich surowców i ich recyklingu.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE