ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.OGŁOSZENIE
PGNiG TERMIKA SA zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym możliwości realizacji dostaw biomasy rolnej do EC Siekierki w okresie X.2019-IV.2020r oraz kwalifikacji dostawców.

Więcej informacji pod adresem: https://termika.eb2b.com.plMATERIAŁY PROBLEMOWE
01.06.2018r. 04:36

Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Bartłomiej Pejas, Instytut Energetyki Odnawialnej ("Energia i Recykling", 3/2018)
Wzrost wykorzystania OZE w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywanego, staje się jednym z priorytetów UE w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii we Wspólnocie oraz w działaniach na rzecz zwalczania emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
30.05.2018r. 04:51

Paweł Pijarski, Piotr Kacejko ("Rynek Energii" - 2/2018)
W artykule przedstawiono metodę typowania źródeł do wygaszenia, w celu likwidacji przeciążeń linii elektroenergetycznych. Dla rozpatrywanego fragmentu sieci 110 kV określono liczbę "fikcyjnych" źródeł (z uzyskanymi warunkami przyłączenia lub zakresami ekspertyz) do likwidacji, celem umożliwienia przyłączenia jednego z nich, w założonym z góry węźle. Obliczenia wykazały skuteczność jednej z metod optymalizacji heurystycznej w rozwiązywaniu problemów elektroenergetyki. Wskazano również na celowość prowadzenia takich analiz, aby urealnić plany związane z przyłączaniem źródeł OZE i wyeliminować projekty nierokujące.
25.05.2018r. 05:01

Łukasz Baran, Tadeusz Skoczkowski, Sławomir Bielecki ("Rynek Energii" - 2/2018)
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji mechanizmu oceny poziomu zrównoważenia, który może sprostać wyzwaniu przed jakim stoi obecnie funkcjonujący aukcyjny mechanizm wsparcia. Wykorzystuje on wyłącznie ekonomiczne kryterium promocji, tj. najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej. Metodyka badań przedstawionych w artykule oparta jest na implementacji zasad zrównoważonego rozwoju do prezentacji innowacyjnego sposobu oceny poziomu zrównoważenia. Zostanie ona zaprezentowana na przykładzie procesu przetwarzania energii z biomasy.
24.05.2018r. 05:07

Jacek Wasilewski, Krzysztof Karkoszka - PSE Innowacje sp. z o.o., Zbigniew Lubośny - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki - PSE Innowacje sp. z o.o., Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów ("Energetyka" - kwiecień 2018)
Przy nagłym ubytku generacji, w stanie nieustalonym elektromechanicznym, różnicę między mocą mechaniczną doprowadzaną do generatorów i mocą elektryczną oddawaną przez generatory do sieci, pokrywa moc pochodząca z energii kinetycznej zmagazynowanej w wirujących masach wirników. Prowadzi to do zmiany obrotów wirnika tak długo, aż nie nastąpi ustalenie nowego stanu równowagi.
21.05.2018r. 05:12

Józef Paska, Tomasz Surma ("Rynek Energii" - 2/2018)
W artykule przedstawiono stan obecny wykorzystania odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej, przegląd mechanizmów wsparcia jakie zostały wprowadzone dla rozwoju źródeł odnawialnych oraz perspektywy realizacji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach do roku 2020.
16.05.2018r. 05:00

Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Justyna Zarzeczna, Instytut Energetyki Odnawialnej ("Energia i Recykling" - 4/2018)
Dotychczas głównym motorem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor prosumencki. Jednak w najbliższych latach fotowoltaika ma szanse wyjść z niszy, a nawet być wiodącą technologią OZE.
11.05.2018r. 05:15

Michał Lis - Redaktor prowadzący, Justyna Drzewicz-Karyś - Redaktor ("Energetyka Wodna")
Mając na uwadze tegoroczną nowelizację Ustawy o OZE oraz reformę Prawa wodnego, która weszła w życie pierwszego stycznia, redakcja "Energetyki Wodnej" przeprowadziła analizę polskiego sektora hydroenergetycznego w zakresie prowadzonych procesów inwestycyjnych.
04.05.2018r. 03:06

Marcin Trupkiewicz, Michał Tarka, Kancelaria Prawna BTK-Legal ("Energia i Recykling" - 4/2018)
W ramach toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o OZE, umożliwiającego przeprowadzenie aukcji OZE w 2018 r., warto wskazać na znaczącą pozycję biogazowni na składowiskach odpadów, które powinny stać się ważnym elementem realizacji celów w zakres polityki klimatyczno-energetycznej.
27.04.2018r. 05:13

dr inż. Ewa Figiel ("Instal" - 4/2018)
Artykuł dotyczy ogrodu zimowego - elementu umożliwiającego pasywne korzystanie z energii słonecznej. Przeprowadzono w nim analizę energetyczną nieogrzewanego ogrodu zimowego, a także zwrócono uwagę na przebiegi temperatur w pomieszczeniu z nim sąsiadującym. Instrumentem do tej analizy był niekomercyjny program numeryczny do symulacji stanów termicznych budynku i hydraulicznych instalacji grzewczej.
25.04.2018r. 05:36

prof. dr hab. inż. Aleksander A. Stachel, mgr inż. Gabriela Sołtysik ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 4/2017)
Ważnym i oczekiwanym sposobem wykorzystania energii geotermalnej zawartej zarówno w parze, jak i w przegrzanej wodzie pozyskiwanej z wnętrza Ziemi, jest jej użycie do wytwarzania energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim z dogodnego sposobu dystrybucji i przemianie prądu elektrycznego na inne użyteczne formy energii. Aktualnie elektrownie geotermalne działają w 24 krajach, pracując w oparciu o różne rozwiązania techniczne, wynikające z parametrów pozyskiwanego geotermalnego nośnika ciepła. Poniżej scharakteryzowano stan elektroenergetyki geotermalnej na świecie oraz omówiono zasady działania elektrowni geotermalnych, a także możliwości budowy tego typu instalacji w Polsce.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE