ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
23.07.2018r. 05:00

Maciej Sołtysik, Mariusz Kozakiewicz ("Rynek Energii" - 3/2018)
Nowelizacja ustawy o Odnawialnych źródłach energii z 2016 r. stworzyła podwaliny budowy, a w dalszej perspektywie rozwoju energetyki w wymiarze lokalnym i regionalnym w ramach tzw. klastrów energii. Zapisy ustawy dookreśliły jednak wyłącznie ogólne ramy tworzenia klastrów, pozostawiając dużą swobodę działań i nie precyzując szczegółów wsparcia dla tego rodzaju budowy energetyki obywatelskiej. Inicjatywy klastrowe napotykają zatem na szereg wyzwań m.in. natury prawnej, regulacyjnej oraz rynkowej, a w tym aspektów optymalizacyjnych. W artykule przedstawiona została przykła-dowa wieloscenariuszowa analiza optymalizacji doboru uczestników klastra analizowana przez pryzmat kilku kryteriów brzegowych.
20.07.2018r. 05:18

Tłumaczenie i opracowanie: Jacek M. Dubrawski ("Energetyka" - czerwiec 2018)
Brazylia jest dziewiątym co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie i trzecim w obu Amerykach, co zawdzięcza produkcji ropy i innych cieczy ropopochodnych w ilości 3,24 mln baryłek dziennie (dane z roku 2016).
20.07.2018r. 05:03

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka - Politechnika Lubelska ("Rynek energii elektrycznej. Rozwój, polityka, ekonomia", monografia Politechniki Lubelskiej)
W artykule przedstawiono możliwość rozbudowy w dużym obiekcie Politechniki Lubelskiej instalacji PV oraz agregatu kogeneracyjnego. Wskazano na warunki opłacalności tego przedsięwzięcia inwestycyjnego przy różnych systemach finansowania poprzez udział własny, dotację i kredyt. Wskazano na potrzebę objęcia tak określonych instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne, dedykowanym systemem wsparcia.
19.07.2018r. 05:22

J. Popczyk, K. Bodzek, M. Fice, A. Pilśniak, K. Sztymelski, współudział: J. Biskupski, A. Jurkiewicz
Dom elektryczny (definicja w Raporcie) jest szczeblem na drodze wznoszenia się człowieka (nawiązanie do wznoszenia, o którym jest w Potędze wyobraźni, Jacob Bronowski PIW, Warszawa 1988). Jest szansą dla człowieka otwartego na zmiany. Dostrzegającego tę szansę w transformacji energetyki. Dom elektryczny jest zarazem zmorą dla tych, którym świat się wali na głowę, kiedy dowiadują się, że prosumencki DSM/DSR na rynku wschodzącym (1) energii elektrycznej (definicja w Raporcie) zderzony z taryfą dynamiczną TD na rynku schodzącym WEK (znowu definicja w Raporcie) prowadzi wprost do nowego zrozumienia elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną. Dla elektroenergetyki WEK oznacza to przyspieszony kurs wychodzenia z ugruntowanego przez dziesięciolecia przeświadczenia, że elastyczność cenowa popytu na energię elektryczną zawsze będzie bliska zero, tak jak dotychczas. I będzie można podwyższać ceny, a sprzedaż i tak będzie rosła.


16.07.2018r. 05:41

Iwona Traczykiewicz, Maciej Żołądek, Mariusz Filipowicz ("Instal" - 6/2018)
W pracy przedstawiono wyniki badań odbiornika ciepła, którego zewnętrzne ściany są pokryte ogniwami fotowoltaicznymi. Odbiornik został umieszczony w ognisku płasko-parabolicznego koncentratora promieniowania słonecznego. Koncentrator jest wyposażony w dwuosiowy system nadążny, dzięki czemu o każdej porze słonecznego dnia skupiana jest możliwie największa ilość promieniowania słonecznego. Przy analizach wzięto pod uwagę wpływ chłodzenia wodnego na pracę układu.
11.07.2018r. 05:40

dr hab. inż. Andrzej Bielecki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH ("Energetyka" - 6/2018)
Na obecnym etapie rozwoju energetyki technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wciąż jeszcze wiążą się z wysokimi nakładami związanymi z niezbędnymi badaniami naukowymi, które są potrzebne, aby źródła te uczynić ekonomicznie i technologicznie konkurencyjnymi dla energetyki konwencjonalnej i jądrowej.
09.07.2018r. 05:24

Herbert Leopold Gabryś - Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę ("Energetyka" - czerwiec 2018)
Łącznie sektor elektroenergetyczny na działalności energetycznej wytwarzanie - obrót energią elektryczną i ciepłem - dystrybucja dla OSD - oraz sprzedaż energii elektrycznej dla POSD i PO wypracował zysk 7,82 mld wyższy od tego z roku poprzedniego o nieco ponad 53%. To wyraźnie lepiej niż w roku 2017. Zatem jest dobrze. Popatrzmy jednak na wyniki elektroenergetyki w Polsce w dłuższym horyzoncie czasu. Wyniki z lat od 2010 do 2017 pozwolą Państwu na własny osąd stanu rzeczy w elektroenergetyce w Polsce.
03.07.2018r. 05:03

Grzegorz Wiśniewski, Justyna Zarzeczna, Aneta Więcka, Andrzej Curkowski, Bartłomiej Pejas, Katarzyna Michałowska-Knap - Instytut Energetyki Odnawialnej ("Rynek energii elektrycznej. Rozwój, polityka, ekonomia", monografia Politechniki Lubelskiej)
Referat zawiera analizę polskiego systemu aukcyjnego dla energii elektrycznej z OZE wprowadzonego Ustawą o odnawialnych źródłach energii z lutego 2015 roku oraz jej nowelizacją z czerwca 2016 r. W referacie zostały omówione ramowe warunki prawne oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas dwóch pierwszych aukcji dla nowych instalacji w segmencie mocy do 1 MW. Szczegółowej analizie poddano zgłoszone projekty oraz zwycięskie przedsiębiorstwa.
28.06.2018r. 05:39

Instytut Energetyki Odnawialnej
W raporcie zostały wskazane trzy modele biznesowe działalności firm na polskim rynku: system prosumencki, system autoproducenta biznesowego oraz system aukcyjny. Zasadniczo raport skupia się na modelu aukcyjnym jako najbardziej według jego autorów obecnie perspektywicznym.
20.06.2018r. 05:15

Jerzy Stanisław Zieliński ("Rynek Energii" - 2/2018)
This work reviews selected papers presenting results on the methods concerning to resolve the following problems in power systems: rapidly growing number of renewable energy sources, declining electric energy consumption, and the necessity for reconstructing the transmission and distribution grid. All of the above problems require new operational attributes such as: resilience (before the use of the self-healing option), trans-active energy, hosting capacity, microgrid controller as an energy management system (MEMS), and the development of new projects in Europe, the USA, China, and other countries. Finally, this work highlights important problems which need to be resolved by researchers, operators and regulators in the future.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE