ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PARTNER SERWISU
Agencja Rynku Energii SA

FOTOWOLTAIKA

POMPY CIEPŁA
MATERIAŁY PROBLEMOWE

Największe planowane inwestycje w zielony wodór w 2020 r.
19.04.2021r. 07:00

Zgodnie z prognozami globalny rynek wodoru w latach 2023-2024 może być wart blisko 192-199 mld dolarów z prognozą wzrostu o 6% rocznie w latach 2020-20241. Ocenia się, że światowe zapotrzebowanie na zielony wodór do roku 2050 osiągnie poziom 530 mln ton, a wartość eksportu może wynosić 300 mld dolarów rocznie2.
Rozpoczęła się więc globalna rywalizacja o prymat na rynku wodoru, co ma doprowadzić do znaczącego zmniejszenia udziału paliw kopalnych w gospodarce światowej, a w niektórych regionach świata do niemal całkowitego ich zastąpienia odnawialnymi źródłami energii. Uważa się, że w 2040 roku około 70% prognozowanego zapotrzebowania na wodór będzie pochodziło z krajów azjatyckich: ChRL, Japonii, Korei Południowej. W 2025 roku około 45% zapotrzebowania rynku azjatyckiego zostanie zapewnione z własnej produkcji3. Pozostała część będzie musiała być uzupełniona eksportem.

Ostrożne szacunki wskazują, że inwestycje w zielony wodór do roku 2050 pochłoną około 2,1 biliona dolarów. Z tej sumy bilion dolarów jest potrzebny na zbudowanie OZE przeznaczonych do zasilania elektrolizerów, 900 miliardów dolarów na budowę obiektów do konwersji i eksportu wodoru i 200 miliardów dolarów na rozwój technologii elektrolizerów4. Z perspektywy największych banków inwestycyjnych w samej Europie sektory związane z wytwarzaniem wodoru mogą przyciągnąć ponad 2 biliony euro inwestycji do 2050 roku. Pieniądze te posłużą do zbudowania instalacji OZE o mocy ok. 1,100-1,300 GW oraz współpracujących z nimi elektrolizerów. Zakłada się również nieodzowną rekonfigurację sieci gazowej i budowę elektrowni wodorowych i inwestycję w moce rezerwowe, magazyny wodoru. Natomiast globalny rynek zielonego wodoru do 2050 roku może osiągnąć wartość około 10 bilionów euro, czyli około 13% światowego PKB (2018)5.

Trzynaście największych projektów wodorowych zapoczątkowanych w 2020 roku ma zapewnić w przyszłości 61 GW zielonego wodoru. Natomiast projekty realizowane na całym świecie zakładające finansowanie odnawialnego wodoru przewidują budowę źródeł o łącznej mocy 80 GW6 .

Inwestycje te opierają się w dużej mierze na ekonomii skali, stąd wiele z nich zakłada uzyskanie mocy wytwórczych na poziomie gigawatów, co ma pozwolić na obniżenie kosztów uzyskania zielonego wodoru porównywalnie do doświadczeń z OZE, gdzie ceny energii wiatrowej i słonecznej gwałtownie spadły w ciągu ostatniej dekady. W Europie proces ten będzie wspierany działaniami o charakterze regulacyjnym, mającymi zapewnić opłacalność produkcji zielonego wodoru w porównaniu do wodoru niebieskiego. W związku z decyzją Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku o przyśpieszeniu redukcji emisji CO2 o co najmniej o 55% należy się spodziewać, że przegląd systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 EU ETS w roku 2021 roku będzie jednym z instrumentów wspierających rozwój sektora wodorowego UE .7 Podobnie rzecz będzie się miała w przypadku określenia rekomendacji dla instytucji finansowych. Unijne rozporządzenie w zakresie taksonomii wraz z aktami wykonawczymi jest pewnego rodzaju instrukcją dla instytucji finansowych, jak podchodzić do finansowania projektów energetycznych, tak aby były zgodne z celami polityki klimatycznej8. KE przekazuje tą drogą informację co do preferowanych technologii w procesie transformacji energetycznej.

Obecnie największy na świecie elektrolizer ma 10 MW mocy, tymczasem większość z rozpoczętych lub ogłoszonych dużych projektów ma zapewnić moc elektrolizerów rzędu co najmniej kilku gigawatów, co spowoduje, że będą to największe fabryki zielonego wodoru na świecie. Skala tych inwestycji ukazuje jak szybko rozwija się sektor produkcji wodoru odnawialnego.

Liderem pod względem wielkości instalacji jest australijski projekt Asian Renewable Energy Hub, zlokalizowany w Pilbara w Zachodniej Australii. Przewiduje się, że elektrolizery o mocy 14 GW będą produkowały zielony wodór w procesie elektrolizy zasilane energią z farmy wiatrowej o mocy 16 GW oraz z paneli fotowoltaicznych o mocy 10 GW (3 GW energii zostaną skierowane do lokalnych odbiorców). Zakłada się, że wyprodukują one 100 TWh rocznie. Dla porównania Australia wygenerowała w całym 2019 roku 265 TWh9. Urządzenia te zostaną zbudowane na terenie 6,5 tys.km2, tj. na powierzchni sześciokrotnie większej niż Hongkong. Wyprodukowany zielony wodór oraz zielony amoniak trafią na rynek azjatycki. Zakładana wielkość rocznej produkcji wodoru to 1,75 mln ton, z którego można wytworzyć 9,9 mln ton zielonego amoniaku10. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2027-2028, a spodziewany koszt to ok.36 mld dolarów. Skala projektu umożliwi stworzenie całego łańcucha dostaw od produkcji i montażu urządzeń wytwarzających energię z OZE do produkcji wodoru. W ciągu 10-letniego okresu budowy powstanie około 20 tys. miejsc pracy, z czego 3 tys. zostanie utworzonych na cały okres eksploatacji wynoszący ponad 50 lat11. Rząd Australii przyznał projektowi status priorytetowego, co pomoże przyspieszyć realizację projektu dzięki szybszemu uzyskaniu wszystkich pozwoleń. O skali przedsięwzięcia świadczy to, że inwestorzy zamierzają wybudować dla pracowników nowe miasto w północno-zachodniej Australii. W październiku 2020 roku pierwszy etap projektu zakładający zbudowanie OZE o mocy 15 GW otrzymał pozwolenie środowiskowe od rządu Australii Zachodniej12. Koszt uzyskania wodoru z tej instalacji ma wynieść 2 dolary australijskie (1,50 dolara) za kilogram. Osiągnięcie tego celu z pewnością pobudzi popyt na rynku azjatyckim biorąc pod uwagę, że obecny koszt wyprodukowania kg wodoru w Japonii wynosi około 1000 jenów (9,60 dolara)13.

Na drugim miejscu znajduje się największy europejski projekt produkcji zielonego wodoru NortH2, który ma być zrealizowany w Eemshaven w północnej Holandii14. Zaplanowano wybudowanie elektrolizerów o mocy około 10GW, a energie ma zapewnić farma wiatrowa offshore- do około 2040 roku o mocy od 4GW do 10GW przeznaczonej wyłącznie do produkcji zielonego wodoru15. Projekt ma być realizowany etapami: do 2027 roku mają zostać wybudowane elektrolizery o mocy jednego GW, w 2030 - 4 GW, a cała inwestycja ma zostać zakończona w 2040. W roku 2030 produkcja zielonego wodoru ma osiągnąć 400 tys. ton rocznie, a produkcja docelowa w 2040 roku to mln ton wodoru rocznie przeznaczonego na rynek holenderski i niemiecki16. Wartość inwestycji nie została określona. Dopiero w lutym 2020 roku powołano konsorcjum, w skład którego weszły RWE, Shell, Equinor, Gasunie i operator portowy Groningen Seaports17. Zamierza ono zbudować cały łańcuch wartości: od morskich farm wiatrowych, przez produkcję, magazynowanie, dystrybucję, po ewentualne wykorzystanie zielonego wodoru18. Cały projekt znajduje się na etapie studium wykonalności, które z kolei ma zostać zakończone do lipca 2021 roku.

Inna europejska instalacja - Aqua Ventus - ma osiągnąć w 2035 roku taką samą moc jak projekt NortH2. Plany przewidują wybudowanie elektrolizerów na sztucznych wyspach wokół Heligolandu na Morzu Północnym o łącznej mocy 5 GW do 2030 roku i do 10 GW w 2035 roku. Mają one wyprodukować milion ton zielonego wodoru rocznie19. Odnawialny wodór produkowany bezpośrednio na morzu, a następnie transportowany rurociągiem na ląd, kosztowałby zgodnie z obliczeniami około 0,06-0,12 euro za kilogram wyprodukowanego wodoru, natomiast gdyby proces elektrolizy odbywał się na lądzie, szacunkowe koszty byłyby większe i wynosiły 0,54-0,71 euro za kg. Wodór zostanie skierowany na wybrzeże Niemiec rurociągiem o długości ponad 60 km, a następnie poprzez europejską sieć wodorową na rynek Europy Zachodniej. Spodziewany koszt budowy rurociągu to 135-345 mln euro. Co więcej, w ramach projektu planuje się zrealizować ideę centralnego morskiego rurociągu wodorowego zwanego AquaDuctus, łączącego wszystkie przyszłe projekty wodorowe na wybrzeżu i Morzu Północnym20.

AquaVentus ma być przygotowany przez 27 spółek energetycznych, instytucji i organizacji badawczych, w tym przez czołowe kompanie energetyczne starego kontynentu: RWE, Vattenfall, Shell, E.ON, Siemens Energy, Siemens Gamesa, Vestas, Northland Power, Gasunie i Parkwind21. Koszt tej inwestycji nie jest znany nawet w przybliżeniu, ponieważ jest ona na bardzo wstępnym etapie. Warunki ramowe tej inicjatywy zostaną opracowane do 2022 roku.

Kolejna z dużych inwestycji w zielony wodór to zlokalizowany w okolicach Kalbarri w Zachodniej Australii Murchison Renewable Hydrogen Project o przewidywanej mocy 5GW. Inwestorem jest Hydrogen Renewables Australia oraz duńska spółka Copenhagen Infrastructure Partners22. Faza demonstracyjna zakłada wyprodukowanie wodoru dla sektora transportowego, natomiast kolejny etap przewiduje transport mieszaniny wodoru i gazu ziemnego lokalnymi gazociągami do odbiorców krajowych. Docelowo wyprodukowany w pracującej z pełną mocy instalacji wodór trafi na eksport do Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii i Korei Południowej23. Elektrolizery zasilane energią z farm wiatrowych offshore oraz farm solarnych mają zacząć pracować w 2028 roku. Koszt inwestycji znajdującej na wstępnym etapie jest szacowany na 10-12 mld dolarów24.

Beijing Jingneng Inner Mongolia to projekt chińskiej państwowej spółki Beijing Jingneng Clean Energy Co. mający doprowadzić do uzyskania elektrolizerów o mocy 5 GW zasilanych energią z elektrowni wiatrowych i słonecznych stabilizowanych przez magazyn energii. Budowa w Eqianqi, w Mongolii Wewnętrznej już się rozpoczęła i ma się zakończyć w 2021 roku. Inwestycja pochłonie 3,3 mld dolarów i jak się przewiduje fabryka wodoru będzie zdolna do produkcji 400-500 tys. ton wodoru rocznie25.

W połowie stawki znajduje się Helios Green Fuels Project, gdzie w nowo wybudowanym "inteligentnym" mieście Neom w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej zostaną umieszczone elektrolizery o mocy 4 GW zasilane energią z farm wiatrowych i solarnych. Zaplanowano, że wyprodukują one około 240 tys. ton wodoru rocznie, z którego powstanie 1,2 mln ton zielonego amoniaku, transportowanego następnie do odbiorców na całym świecie, gdzie ponownie zostanie przekształcony w wodór26. Elektrolizery dostarczy niemiecki ThyssenKrupp, a ich zakup będzie wspierany finansowo przez rząd federalny w ramach strategii o wartości 9 miliardów euro, mającej na celu promowanie inicjatyw związanych z wodorem w kraju i na świecie. Produkcja amoniaku ma się rozpocząć w 2025 roku. Projekt został ogłoszony w lipcu 2020 roku i, jak się ocenia, pochłonie 5 mld dolarów27.

Na miejscu siódmym i ósmym znajdują się dwie fabryki wodoru zlokalizowane w Australii, w stanie Queensland. Pierwsza z nich, Pacific Solar Hydrogen, ma zostać wybudowana w Callide, w pobliżu istniejącej sieci energetycznej i portu w Gladstone, który w najbliższej przyszłości stanie się australijskim hubem zielonego wodoru. Zaplanowana moc to 3,6 GW, a zasilanie ma zapewnić farma fotowoltaiczna28. Koszty oraz termin oddania do eksploatacji nie zostały jeszcze określone, natomiast zakłada się produkcję ponad 200 tys. ton wodoru rocznie, który ma zostać wyeksportowany do Japonii i Korei Południowej. Budowa ma rozpocząć się w drugim kwartale 2023 roku29 . Druga instalacja H2-Hub Gladstone o mocy 3 GW ma produkować blisko 200 tys. ton zielonego amoniaku rocznie, celem eksportu na rynek azjatycki30. Koszty budowy oceniono na 1,6 mld USD bez uwzględnienia koniecznych inwestycji w OZE, które powinny zapewnić energie do elektrolizy31. Trwa przygotowanie studium wykonalności, ale planuje się, że pierwsze operacje rozpoczną się w 2025 roku.

Na kolejnych miejscach znajdują się inwestycje o mocy elektrolizerów poniżej 2 GW, będące na bardzo wstępnym etapie przygotowań. Chilijski projekt HyEx (1,6GW) w Antofagasta ma wykorzystywać energię solarną i produkować 124 tys. ton wodoru rocznie (700 tys. ton zielonego amoniaku). Połowa amoniaku zostanie zużyta na miejscu w zakładach chemicznych, a pozostała część będzie przeznaczona na paliwo, zielone nawozy i eksport. Projekt został ogłoszony w październiku 2020 roku. Planuje się, że do 2024 roku ma działać pilotażowa instalacja z elektrownią słoneczną o mocy 36 MW, elektrolizerem o mocy 26 MW, produkująca 18 tys. ton amoniaku rocznie32 . Rozpoczęcie produkcji na pełną skalę przewiduje się na 2030 r.

Następna australijska inwestycja to Geraldton o mocy 1,5 GW. Znajduje się ona na etapie przygotowania studium wykonalności. Oczekuje się, że zostanie ono przygotowane przez BP Australia do końca lutego 2021 r. Przewiduje się, że instalacja pilotażowa będzie produkować początkowo 20 tys. ton zielonego amoniaku korzystając z energii odnawialnej oraz dostarczanej z sieci. Docelowo będzie produkować mln ton zielonego amoniaku rocznie z przeznaczeniem na rynek krajowy i eksport33.

Projekt Greater Copenhagen (1,3 GW) zlokalizowany na wybrzeżu duńskim i korzystający z energii instalacji offshore zakłada produkcję paliwa wodorowego dla transportu lądowego, statków i lotnictwa34. Ocenia się, że będzie możliwe wyprodukowanie 250 tys. ton zielonego wodoru rocznie. Pierwsze elektrolizery o mocy 10MW mają zacząć pracować od 2023 roku, w 2027 r. ich przewidywana moc to już 250MW, by w 2030 r. osiągnąć zakładane 1,3 GW. Inwestycja znajduje się na etapie studium wykonalności, a decyzja inwestycyjna zapadnie w tym roku35.

Portugalski projekt H2 Sines, w którym mają być wykorzystane elektrolizery o mocy 1 GW, ma kosztować 3,5 mld euro, z czego część zostanie zapewniona ze środków UE. Przewidywana wydajność elektrolizerów, zgodnie z przygotowywanym studium wykonalności, wyniesie 200 tys. ton wodoru do 2025 roku i ulegnie zwiększeniu do 465 tys. ton do 2030 roku36. Niemiecki projekt Rostock na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, o takiej samej mocy, jest na bardzo wstępnym etapie badania możliwości wykonania instalacji o zakładanej mocy oraz budowania ewentualnego łańcucha wartości37.

Zaprezentowany przegląd przygotowywanych inwestycji związanych w wykorzystaniem OZE do produkcji wodoru wskazuje, że rywalizacja o prymat na rynku zielonego wodoru już się rozpoczęła i ma wyraźnych liderów. Bez wątpienia przoduje Australia która aspiruje do roli hubu zielonego wodoru dla perspektywicznego rynku azjatyckiego -planowane inwestycje mają doprowadzić do wybudowania elektrolizerów o łącznej mocy 27,1 GW. Canberra zamierza stać się potęgą wodorową do 2030 r. prognozując, że sektor wodoru wniesie 26 miliardów AU do produktu krajowego brutto w 2050 roku. Z kolei rząd Zachodniej Australii ocenia, że budowane zdolności produkcyjne pozwolą na wyeksportowanie niskoemisyjnego wodoru o wartości 2,2 mld AU (1,6 mld USD) do 2030 r. i 5,7 mld AU (4,15 mld USD) do 2040 38 .

Na drugim miejscu znajduje się Unia Europejska (23,3 GW), w której zielony wodór wspierany przez politykę Europejskiego Zielonego Ładu i Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu będzie głównie dystrybuowany na rynku wewnętrznym. Zwraca uwagę dominująca rola Niemiec, gdzie zaplanowano inwestycje mające przynieść łącznie co najmniej 11 GW mocy. Polityczne wsparcie dla projektów zielonego wodoru wraz z postępem technologicznym przy wykorzystaniu instrumentów kreujących rynek wodoru w Europie, m. in. poprzez mechanizm handlu uprawnieniami do emisji CO2 EU ETS, w ciągu najbliższych 10 lat spowodują upowszechnienie wodoru jako paliwa w głównych sektorach przemysłu oraz w transporcie39. Zgodnie z przyjętą strategią, w latach 2025-2030 wodór ma stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego UE, a moc elektrolizerów wytwarzających wodór z OZE ma wzrosnąć do 40 GW. Spodziewana produkcja wodoru zielonego ma osiągnąć poziom do 10 mln ton. W tej fazie przewiduje się, że produkcja wodoru odnawialnego stopniowo będzie stawała się konkurencyjna w porównaniu do innych form produkcji tego paliwa. Wodór zacznie odgrywać istotną rolę w równoważeniu systemu elektroenergetycznego opierającego się na OZE. Zakłada się stymulację popytu na wodór, m. in. w przemyśle metalurgicznym, transporcie ciężarowym, kolejowym i wodnym. Natomiast w latach 2030-2050 technologie wytwarzania zielonego wodoru powinny osiągnąć dojrzałość i być wdrażane we wszystkich trudnych do zdekarbonizowania sektorach, jednocześnie 25% energii z OZE ma być wykorzystywane do produkcji zielonego wodoru. Łączne inwestycje w wodór odnawialny w Europie mogą do 2050 r. osiągnąć 180-470 mld euro, a inwestycje w niskoemisyjny wodór z paliw kopalnych - od 3 do 18 mld euro40.

Proces budowania rynku zielonego wodoru jest nieodwracalny i stanowi kolejną fazę rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej oraz czołowych państw świata. Według szacunków analityków wodór mógłby zaspokoić 24% światowego zapotrzebowania na energię do 2050 r. przy rocznej sprzedaży w wysokości 630 mld euro41. Wyparcie paliw kopalnych, takich jak gaz czy ropa, w dającej się przewidzieć przyszłości wydaje się nieuniknione. Przygotowane lub ogłoszone w 2020 roku inwestycje w zielony wodór, choć są czasem na bardzo wstępnym etapie, stanowią jasny dowód na pojawienie się nowego megatrendu na rynku OZE, gdzie przygotowuje się duże inwestycje w farmy wiatrowe i solarne celem wsparcia elektrolizerów, mających produkować odnawialny wodór.

Przypisy:

1 Global Hydrogen Market Insights, 2020-2024 by Production Process, End-user, Generation System and Region, 05.03.2020, https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/05/1995602/0/en/Global-Hydrogen-Market-Insights-2020-2024-by-Production-Process-End-user-Generation-System-and-Region.html ; Shaping tomorrow's global hydrogen market via de-risked investments, s.10, https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/
2020/01/hydrogen_report.pdf?la=en

2 Yahya Anouti, Raed Kombargi, Shihab Elborai, Ramzi Hage, The dawn of green hydrogen Maintaining the GCC's edge in a decarbonized world, s.1, https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/2020/the-dawn-of-green-hydrogen/the-dawn-of-green-hydrogen.pdf

3 Australian and Global Hydrogen Demand Growth Scenario Analysis COAG Energy Council - National Hydrogen Strategy Taskforce, November 2019, s. 33-37
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/future-of-cities/deloitte-au-australian-global-hydrogen-demand-growth-scenario-analysis-091219.pdf

4Yahya Anouti, Raed Kombargi, Shihab Elborai, Ramzi Hage, The dawn of green hydrogen Maintaining the GCC's edge in a decarbonized world, s.10, https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/2020/the-dawn-of-green-hydrogen/the-dawn-of-green-hydrogen.pdf

5 Alberto Gandolfi, Ajay Patel, Michele Della Vigna, Mafalda Pombeiro, Mathieu Pidoux, Green Hydrogen The next transformational driver of the Utilities industry, September 22, 2020, s.9, https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/green-hydrogen/report.pdf

6 Leigh Collins, Gigawatt-scale: the world's 13 largest green-hydrogen projects, 21.12.2020, https://www.rechargenews.com/energy-transition/gigawatt-scale-the-worlds-13-largest-green-hydrogen-projects/2-1-933755

7 Dariusz Ciepiela, Unia zgodziła się na większą redukcję emisji CO2. Będzie 55 proc. do 2030 roku, 11.12.2030, https://www.wnp.pl/energetyka/unia-zgodzila-sie-na-wieksza-redukcje-emisji-co2-bedzie-55-proc-do-2030-roku,437456.html

8Maciej Burny, Unijne przepisy o tzw. taksonomii rozstrzygną dokąd popłyną prywatne inwestycje. Dla Polski to kolejny dylemat transformacji, 23.10.2020, https://wysokienapiecie.pl/33199-unijne-przepisy-o-tzw-taksonomii-rozstrzygna-dokad-poplyna-prywatne-inwestycje-dla-polski-kolejny-dylemat-transformacji/

9 Sonali Paul, Australia fast tracks mega renewable energy, hydrogen project, 23.10.2020, https://www.reuters.com/article/australia-renewables/australia-fast-tracks-mega-renewable-energy-hydrogen-project-idUKL4N2HD12K?edition-redirect=uk

10 Fumi Matsumoto, $36bn Australian renewables hub to produce hydrogen for export, 12.12.2020, https://asia.nikkei.com/Business/Energy/36bn-Australian-renewables-hub-to-produce-hydrogen-for-export ; Asian RE Hub - now 26 GW and $36 billion, https://www.ammoniaenergy.org/articles/green-ammonia-in-australia-spain-and-the-united-states/

11 About the Asian Renewable Energy Hub, https://asianrehub.com/about/

12 The Asian Renewable Energy Hub, https://asianrehub.com/, US$36 billion Asian Renewable Energy Hub receives double boost,23.10.2020, https://asianrehub.com/wp-content/uploads/2020/10/20201018-AREH-Media-Release.pdf

13 Fumi Matsumoto, $36bn Australian renewables hub to produce hydrogen for export, 12.12.2020, https://asia.nikkei.com/Business/Energy/36bn-Australian-renewables-hub-to-produce-hydrogen-for-export

14 Equinor joins Europe's biggest green hydrogen project, the NortH2-project, 07.12.2020, https://www.equinor.com/en/news/20201207-hydrogen-project-north2.html

15 Offshore wind, https://www.north2.eu/en/green-value-chain/offshore-wind/

16 About NortH2, https://www.north2.eu/en/about-north2/
Europe's Largest Green Hydrogen Project: NortH2, 07.12.2020, https://energyindustryreview.com/renewables/europes-largest-green-hydrogen-project-north2/

17 NortH2, https://www.group.rwe/en/our-portfolio/innovation-and-technology/hydrogen/north2

18 NortH2 welcomes new international partners RWE and Equinor, 07.12.2020, https://hydrogeneurope.eu/news/north2-welcomes-new-international-partners-rwe-and-equinor

19 AquaVentus, https://www.group.rwe/en/our-portfolio/innovation-and-technology/hydrogen/aquaventus

20 Bernd Radowitz, Little German island goes big with plans for 10GW offshore wind to hydrogen hub,
07.08.2020, https://www.rechargenews.com/wind/little-german-island-goes-big-with-plans-for-10gw-offshore-wind-to-hydrogen-hub/2-1-854571

21 Adnan Durakovic, Powerhouses Join 10 GW Offshore Wind to Hydrogen Project, 09.12.2020, https://www.offshorewind.biz/2020/12/09/powerhouses-join-10-gw-offshore-wind-to-hydrogen-project/

22 Murchison Renewable Hydrogen Project, https://hydrogenrenewablesaustralia.com/

23 HRA partners with CIP on 5GW Murchison Renewable Hydrogen Project, 16.11.2020, https://www.nsenergybusiness.com/news/hra-cip-5gw-murchison-renewable-hydrogen/#

24 Q&As -Murchison Renewable Hydrogen Project, https://hydrogenrenewablesaustralia.com/wp-content/uploads/2019/11/HRA-QA-FINAL-v2.1.pdf

25 Cecilia Keating, Beijing Jingneng plots 5GW wind-solar-hydrogen-storage hub in Inner Mongolia, 18.03.2020, https://www.pv-tech.org/beijing-jingneng-plans-5gw-solar-wind-hydrogen-storage-complex-in-inner-mon/ ; Beijing Jingneng Plans to Build 5GW Clean Energy & Storage Plant, 17.03.2020, https://www.bnnbloomberg.ca/beijing-jingneng-plans-to-build-5gw-clean-energy-storage-plant-1.1407371

26 Air Products, ACWA Power and NEOM Sign Agreement for $5 Billion Green Hydrogen Project, 07.07.2020, https://ussaudi.org/air-products-acwa-power-and-neom-sign-agreement-for-5-billion-green-hydrogen-project/ i World's largest green hydrogen project will supply 650 tons per day of carbon-free hydrogen for transportation globally, 09.7.2020, https://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2020/07/world-s-largest-green-hydrogen-project-will-supply-650-tons-per-day-of-carbon-free-hydrogen-for-transportation-globally

27 Reuters Staff, Germany to contribute 1.5 million euros to Thyssenkrupp's Saudi hydrogen plant, 16.12.2020, https://www.reuters.com/article/thyssenkrupp-hydrogen-saudi-arabia-idUKKBN28Q25R

28 Marija Maisch, 3.6 GW solar-powered hydrogen project announced for Queensland, 09.6.2020, https://www.pv-magazine-australia.com/2020/06/09/3-6-gw-solar-powered-hydrogen-project-announced-for-queensland/

29 Pacific Solar Hydrogen, https://ah2.com.au/

30 H2-Hub(TM) Gladstone, 23.09.2020, https://research.csiro.au/hyresource/h2-hub-gladstone/ ; Trevor Brown, H2U moves forward with 3 GW green ammonia export plant, 12.03.2020, https://www.ammoniaenergy.org/articles/h2u-moves-forward-with-3-gw-green-ammonia-export-plant/

31 Michael Mazengarb, Queensland unveils "gigawatt" scale green hydrogen plans for Gladstone, 27.02.2020, https://reneweconomy.com.au/queensland-unveils-gigawatt-scale-green-hydrogen-plans-for-gladstone-93253/

32 First green hydrogen projects emerge in Chile, 05.10.2020, https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/first-green-hydrogen-projects-emerge-in-chile/

33 BP Australia announces feasibility study into hydrogen energy production facility, 08.05.2020, https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-australia-announces-feasibility-study-into-hydrogen-energy-production-facility.html; BP Australia study looks to scale up renewable hydrogen for export, 08.05.2020, https://arena.gov.au/news/bp-australia-study-looks-to-scale-up-renewable-hydrogen-for-export/

34 World's largest green hydrogen project taps BCG for suport, 30.07.2020, https://www.consultancy.eu/news/4631/worlds-largest-green-hydrogen-project-taps-bcg-for-support

35 Richard Ewing, Denmark's Haldor Topsoe joins renewable hydrogen project in Copenhagen, 26.08.2020, https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/08/26/10545007/denmark-s-haldor-topsoe-joins-renewable-hydrogen-project-in-copenhagen ; Andreas Franke, Danish companies plan 1.3-GW green hydrogen project to fuel transport, 26.05.2020, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/052620-danish-companies-plan-13-gw-green-hydrogen-project-to-fuel-transport

36 Pilar Sánchez Molina, Portuguese consortium plans 1 GW green hydrogen cluster, 30.07.2020, https://www.pv-magazine.com/2020/07/30/portuguese-consortium-plans-1-gw-green-hydrogen-cluster/ ; Daniel Sweet, Portugal's green hydrogen ambitions, 15.09.2020, https://www.valve-world.net/webarticles/2020/09/15/portugals-green-hydrogen-ambitions.html

37 Rostock, https://www.rwe.com/en/our-portfolio/innovation-and-technology/hydrogen/rostock

38 Jules Scully, Australian hydrogen project featuring 5GW of renewables secures investment firm backing, 16.11.2020, https://www.pv-tech.org/investment-firm-backs-australian-hydrogen-project-to-be-powered-by-5gw-of-renewables/

39 Wodór z paliw kopalnych z wychwytem CO2 (CCS) staje się konkurencyjny dla wodoru z paliw kopalnych przy cenie uprawnień do emisji CO2 na poziomie 55-90 Eur za tonę CO2. Takie poziomu cenowego należy się spodziewać w najbliższych latach. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, Bruksela, dnia 8.7.2020 r. COM(2020) 301 final, s. 5, 16, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN

40 Op. Cit. str. 2-8

41 Por. Hydrogen Roadmap Europe, str.11, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0817d60d-332f-11e9-8d04-01aa75ed71a1?WT.mc_id=April2019 i


KOMENTARZE ( 4 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: zgryźliwy 19.04.2021r. 12:50
Wszystko, co wiemy o wodorze świadczy przeciwko niemu. Jeśli, jak pisze autor, proces przejścia na wodór "jest... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowedź: 21-04-2021r. 09:28 ODPOWIEDZ

Autor: Obserwer 21.04.2021r. 09:15
Projekty H2 w Polsce są głównie w fazie badawczo-rozwojowej. Podobno mamy wszystkie technologie potrzebne do budowy... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


FOTOWOLTAIKA

POMPY CIEPŁAcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE