ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREZielona energia
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE

Światowe nakłady finansowe na OZE
30.10.2018r. 05:22

mgr inż. Wojciech Sikorski ("Energia & Recycling" - 10/2018)
Jak wyglądają nakłady finansowe przeznaczone na inwestycje związane z budową odnawialnych źródeł energii na świecie? Jakie technologie zyskują, a jakie tracą na popularności?

Postępujący rozwój gospodarczy, występujący na terenie wielu państw świata, wpływa pozytywnie na liczne aspekty życia ich mieszkańców. Pociąga to jednak za sobą pewne wymagania, których niespełnienie może skutkować hamowaniem lub całkowitą blokadą owego doskonalenia.

Jednym z takich czynników jest stale intensyfikowany wzrost zapotrzebowania na energię. Wzmaga się ono pomimo wprowadzania zasad racjonalnego gospodarowania energią oraz efektywności energetycznej, mającej na celu obniżenie energochłonności przemysłu.

Na rys. 1-8 przedstawione zostały nakłady finansowe, które przeznaczono na budowę instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Zestawienia odnoszą się do danych z lat 2005-2015. Widać na nich wyraźnie, które technologie zyskują na popularności, a od których z biegiem czasu się odchodzi.

Jako pierwsze wzięte są pod uwagę technologie słoneczne. Należy pamiętać, iż dane te zawierają w sobie nie tylko farmy fotowoltaiczne, ale również kolektory słoneczne oraz elektrownie heliocentryczne. Duży wpływ na przebieg tego wykresu ma gospodarka chińska. Jak wiadomo, inwestuje ona olbrzymie pieniądze między innymi w tego rodzaju rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Chiny to stale jedno z czołowych państw pod względem emisji dwutlenku węgla. W związku z tym władze tego kraju postawiły na redukcję zużycia węgla o 20%. Co więcej, tereny zalewowe powstałe po kopalniach odkrywkowych służą za miejsca wznoszenia dużych pływających elektrowni fotowoltaicznych. Nadmienić można również, iż to właśnie w Państwie Środka znajduje się największa pod względem mocy oraz zajmowanego obszaru farma PV - o powierzchni 23 km2 i mocy 1400 MW. Na rysunku 1 widać występujący od roku 2013 stabilny wzrost inwestycji w energetykę słoneczną.

(640x292)

Warto zwrócić jednak uwagę na załamanie pomiędzy rokiem 2011 a 2013, które skutkowało osłabieniem finansowania tego rodzaju technologii o blisko 40 mld dolarów. Podobne obniżenie zainteresowania występowało jednak niemal we wszystkich gałęziach OZE. Załamanie to jest zjawiskiem bez wątpienia zaskakującym, biorąc pod uwagę ówczesną sytuację na rynku energetycznym. Chodzi w tym przypadku o delikatne odstąpienie od wykorzystywania rozwiązań jądrowych, będące skutkiem zdarzeń mających miejsce w Fukushimie. W wielu państwach miało to przełożenie na wyraźniejsze inwestowanie w odnawialne źródła energii. Pamiętać należy również o innej kwestii. Technologie fotowoltaiczne wykorzystują w pewnej mierze pierwiastki ziem rzadkich. Jeżeli nie będzie stosowany odpowiedni proces składowania odpadów oraz ich recyklingu, wówczas wraz z biegiem lat może dochodzić do wzrostu kosztów wytwarzania poszczególnych elementów tychże technologii. Pociągnie to za sobą również konieczność wzrostu ogólnych nakładów finansowych, o ile przedstawiciele państw będą chcieli utrzymać obecną tendencję związaną z inwestowaniem w odnawialne źródła energii.

Drugą z analizowanych technologii są te związane z energią wiatru. Również w tym przypadku znaczną rolę odgrywają Chiny. Wspomniane powyżej załamanie miało jednak w kontekście tych rozwiązań miejsce wcześniej - od 2010 do 2012 roku. Przyjęło również mniej znaczącą formę, gdyż doprowadziło do obniżenia inwestowania w energetykę wiatrową "jedynie" o około 20 mld dolarów. Wysokość poziomu inwestycji w odnawialne źródła energii, a co za tym idzie - również w branżę wiatrową, opiera się w dużej mierze na cenach paliw kopalnych, a także na prowadzonej polityce państwa w zakresie aspektów proekologicznych oraz możliwości wsparcia finansowego. Wpływa to bezpośrednio na koniunkturę rynku, a w konsekwencji na cenę jednego megawata energii elektrycznej w przypadku danej technologii.

Kolejna z charakterystyk związana jest z finansowaniem inwestycji w technologie tyczące się biomasy oraz przekształcania odpadów. Od roku 2011 zauważalne jest głębokie cofnięcie nakładów pieniężnych przeznaczanych do tej pory na rozwój tej gałęzi z branży odnawialnych źródeł energii. Jak wiadomo, wykorzystanie biomasy polega na jej spalaniu bezpośrednim lub pośrednim, zwanym również współspalaniem. Paliwem dodatkowym w drugim z wymienionych przypadków jest najczęściej węgiel lub paliwa alternatywne, np. RDF. O negatywnym wpływie współspalania biomasy na stan powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych oraz urządzeń przykotłowych dowiedziano się między innymi na terenie polskich zakładów energetycznych. Był to jeden z czynników determinujących odstępowanie od inwestowania w tego rodzaju technologie.

(651x291)

(638x284)

Biopaliwa przeżywają podobny kryzys, jaki ma miejsce w przypadku biomasy - rysunek 4. Różnica polega jednak na tym, iż do płynnego źródła energii inwestorzy prawdopodobnie powrócą bardziej ochoczo. Obecnie załamanie w wielu krajach wynika z braku odpowiednich rozwiązań i regulacji prawnych - np. ulgi akcyzowej od ilości biokomponentów, które poprawiałyby rentowność ich produkcji. W zamian za to coraz więcej mówi się o rozkwicie elektromobilności. Trzeba jednak się zastanowić, czy użytkowanie aut elektrycznych wpływa bezpośrednio na niwelowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czy jest to tylko działanie pośrednie? A jak wygląda ta kwestia w kontekście biopaliw?

Zgodnie z charakterystyką zobrazowaną na rysunku 5, od roku 2007 następuje mniej lub bardziej nasilony spadek zainteresowania inwestorów technologiami związanymi z energetyką wodną małej mocy. Nie jest to zbyt zadowalające zjawisko, gdyż mikroinstalacje oraz większe układy tego rodzaju bardzo pomogłyby w spełnieniu zapisów Pakietu energetyczno-klimatycznego. Rozwojowi nie sprzyjają w tym wypadku na pewno brak rozpropagowania informacji na temat tych rozwiązań ani mała liczba programów wsparcia, z których mogliby skorzystać pomniejsi inwestorzy.

(644x290)

W przypadku technologii wykorzystujących źródła geotermalne istotny jest fakt, iż są one skorelowane z konkretnym miejscem, co zawęża możliwości wyboru lokalizacji. Negatywnie działa w tym przypadku również to, że wykorzystywane są one przede wszystkim do uzyskiwania energii cieplnej. Z drugiej strony walorem przemawiającym za ich wykorzystaniem okazuje się dyspozycyjność obiektów, która nie jest w żaden sposób ograniczana ze strony czynników naturalnych - źródła geotermalne są dostępne cały rok. Patrząc na rysunek 6, zauważalny jest dość znaczny rozrzut wartości dotyczących nakładów inwestycyjnych. Obecnie jednak sytuacja z tym związana stabilizuje się.

(628x314)

Rozwiązania związane z wykorzystaniem wód oceanicznych można podzielić na te tyczące się czerpania korzyści z akumulowanej energii cieplnej i te skorelowane z odbieraniem energii mechanicznej fal oraz pływów wodnych. Zapory, systemy kanałów, zespoły urządzeń pływakowych wyposażonych w układy pomp hydraulicznych, a także moduły bazujące na zmiennym poziomie słupa wody - to główne możliwości przekazywania lub konwersji energii mechanicznej. Z drugiej strony ciepło magazynowane w wodach oceanicznych również może być odbierane - służą do tego rozwiązania oparte na czynnikach grzewczych, charakteryzujące się niskimi temperaturami wrzenia. Spadek zaangażowania w rozwój tego rodzaju technologii zauważalny jest już od roku 2006. Zainteresowanie prawdopodobnie powróci, gdyż oceany są ogromnymi magazynami energii, jednak obecnie wydajność jej odzysku jest bardzo niska w stosunku do niezbędnych nakładów finansowych.

(646x314)

(646x315)

Jak zostało wspomniane, w okolicach roku 2011 większość z technologii odnawialnych źródeł energii przeżywała kryzys. Niektóre z nich wybroniono i widać obecnie ich ponowny rozkwit. Dla innych był to jednak początek końca. Pomimo tego faktu, całkowity potencjał OZE jest ogromny i bez wątpienia sama branża nie jest w żaden sposób zagrożona. Technologie są stale udoskonalane, co pociągać będzie za sobą dalsze inwestycje oraz poszerzanie zakresów wykorzystywania tychże rozwiązań. Rysunek 8 przedstawia sumaryczny wynik nakładów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii w rozpatrywanym okresie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE